EF FELU logo

Informacije za študente Univerze v Ljubljani

Domači in tuji predavatelji izbranih obveznih in izbirnih predmetov na Poletni šoli predavajo v angleškem jeziku in na intenziven način. Dobrodošli ste tako dodiplomski kot podiplomski študenti Ekonomske fakultete ter študenti drugih fakultet pod okriljem Univerze v Ljubljani, ki vas zanimajo izbrana področja.

Prisotnost na vseh aktivnostih in obveznostih pri izbranem predmetu Poletne šole je obvezna in pogoj za opravljanje izpita.


Ta del spletne strani je na voljo v slovenskem jeziku, vse ostale informacije pa so na voljo na podstraneh v angleščini.

Šolnina za en predmet znaša 250 EUR, šolnina za dva predmeta 500 EUR. Navedene cene veljajo za plačila izvedena do 7. maja 2017.

Na prijave prejete med 8. majem in 10. junijem 2017 se avtomatično doda enkratni znesek v višini 150 EUR (»late payment fee«).

Šolnina vključuje: šolnino za izbran predmet in študijsko gradivo, organizirane družabne dogodke, paket dobrodošlice ter stroške organizacije.

Šolnina ne vključuje: prehrane, namestitve, vozovnice za mestni promet in organiziranih izletov ob petkih, sobotah in nedeljah.

Dodiplomski predmeti

  Predmet na Poletni šoli v angleškem jeziku   Predmet na Ekonomski fakulteti
Business English 1 (ECTS: 6) >> Angleški jezik za poslovne in ekonomske vede 1 (ECTS: 6)
Business English 2 (ECTS: 6) >> Angleški jezik za poslovne in ekonomske vede 2 (ECTS:6)
Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Sustainability (ECTS: 6) >> Poslovna etika (ECTS: 6)
Business Plan Development/Lean Startups Course (ECTS: 6) >> Podjetništvo (ECTS: 6)
Corporate Finance 1 (ECTS: 6) >> Poslovne finance (ECTS: 6)
Cross Cultural Management (ECTS: 6) >> Medkulturni management in organizacija (ECTS: 6)
Electronic Business (ECTS: 6) >> Elektronsko poslovanje (ECTS: 6)
Gamification and digital marketing (ECTS: 6) >> E-trženje v turizmu (ECTS: 6)
Human Resources Management (ECTS: 6) >> Ravnanje s človeškimi viri (ECTS: 6)
International and European Taxation (ECTS: 6) >> Davki in davčne obremenitve podjetij (ECTS: 6)
International Business Law (ECTS: 6) >> Mednarodno poslovno pravo (ECTS: 6)
International Financial Environment (ECTS: 6) >> Mednarodno finančno okolje (ECTS: 6)
International Marketing Strategy - Bring Your Favourite Product to the World (ECTS: 6) >> Mednarodni marketing (ECTS: 6)
International Negotiations (ECTS: 6) >> Tehnike pogajanj (ECTS: 6)
Macroeconomics (ECTS: 6) >> Makroekonomija (ECTS: 6)
Marketing practice through Big data (ECTS: 6) >> Načrtovanje trženja (ECTS: 6)
Models of Innovative Management & Creativity (ECTS: 6) >> Management ustvarjalnega in kreativnega vedenja (ECTS: 6)
Psychology for Managers (ECTS: 6) >> Ekonomika zaposlenih za managerje (ECTS: 6)
Socio-economic development and Contemporary Slovenia (ECTS: 6) >> Družbenoekonomski razvoj in sodobna Slovenija (ECTS: 6)
Strategic Management 1 (ECTS: 6) >> Strateški management 1 (ECTS: 6)

Podiplomski predmeti

  Predmet na Poletni šoli v angleškem jeziku   Predmet na Ekonomski fakulteti
Behavioural Economics (ECTS: 7)* >> Vedenjske finance (ECTS: 7)
Big Data Analytics: The Best practices in the Industry (ECTS: 7)* >> Management in tehnologije masovnih podatkov (ECTS: 7)
Change Management (ECTS: 7)* >> Management sprememb (ECTS: 7)
Creativity & Entrepreneurship (ECTS: 7)* >> Management Inovacij (ECTS: 7)
Digital and Social Media Marketing (ECTS: 7)* >> Elektronsko trženje (ECTS: 7)
Doing business with Central Asia: Key issues and topics (ECTS: 7)* >> Poslovanje s Centralno Azijo: ključni vidiki in teme (ECTS: 7)
Leading Change to a Circular Economy (ECTS: 7)* >> Management sprememb v podjetjih (ECTS: 7)
Strategic Brand Management: meaning, value and culture (ECTS: 7)* >> Management blagovnih znamk (ECTS: 7)
Supply Chain Management (ECTS: 7)* >> Management nabavnih verig (ECTS: 7)
Pomembno: Prosimo, da pazljivo preberete opis predmetov (course syllabus) in navedena zahtevana predznanja, ki so jih nekateri predavatelji opredelili. Preden se lotite izpolnjevanja spletne prijavnice preverite, da se predmeti na urniku ne prekrivajo (velja v primeru, da izberete dva predmeta).

Priznavanje obveznih in izbirnih predmetov za študente Ekonomske fakultete

Aktualni bolonjski programi

Izbirni predmet (tip 5 in tip 13): na poletni šoli lahko izberete kateri koli predmet, ki pa mora imeti enako število ECTS kreditnih točk kot jih ima predmet, za katerega želite, da se vam prizna, vendar le pod pogojem, da pri tem predmetu k izpitu še niste pristopili (nimate negativne ali pozitivne ocene).

Obvezni predmet: izberete lahko samo tak predmet, ki ima enako število ECTS kreditnih točk in se hkrati vsebinsko ujema s predmetom, za katerega želite, da se vam prizna, vendar le pod pogojem, da pri tem predmetu k izpitu še niste pristopili (nimate negativne ali pozitivne ocene).

Študenti lahko opravljate predmet(e) tudi za eno študijsko leto vnaprej.

Pomembno opozorilo:

V okviru Poletne šole lahko izberete in opravljate katerikoli predmet. Opravljen predmet na Poletni šoli ne pomeni zagotovila, da se vam bo predmet priznal v okviru veljavnega predmetnika vašega študijskega programa, imate pa možnost, da ga uveljavljate kot dodatno obveznost zabeleženo v prilogi k diplomi. Za priznavanje obveznosti Poletne šole vam priporočamo predhodno posvetovanje v Službi za študijske zadeve.

Information for students enrolled at the University of Ljubljana

Prior to selecting Summer School courses which might serve as a means to fulfil your study requirements, please consult the Student Affairs Office.

For all other programme information, please contact summer.school@ef.uni-lj.si.

Additional information

[+introtext+] Summer School video
[+introtext+] Experience Ljubljana Summer School video
Na vrh strani