EF FELU logo

Informacije za študente Univerze v Ljubljani

Domači in tuji predavatelji izbranih obveznih in izbirnih predmetov na Poletni šoli predavajo v angleškem jeziku in na intenziven način. Dobrodošli ste tako dodiplomski kot podiplomski študenti Ekonomske fakultete ter študenti drugih fakultet pod okriljem Univerze v Ljubljani, ki vas zanimajo izbrana področja.

Prisotnost na vseh aktivnostih in obveznostih pri izbranem predmetu Poletne šole je obvezna in pogoj za opravljanje izpita.


Ta del spletne strani je na voljo v slovenskem jeziku, vse ostale informacije pa so na voljo na podstraneh v angleščini.

Šolnina vključuje: šolnino za izbran predmet in študijsko gradivo, organizirane družabne dogodke, paket dobrodošlice ter stroške organizacije.

Šolnina ne vključuje: prehrane, namestitve, vozovnice za mestni promet in organiziranih izletov ob petkih, sobotah in nedeljah.

Priznavanje obveznih in izbirnih predmetov za študente Ekonomske fakultete

Aktualni bolonjski programi

Izbirni predmet (tip 5 in tip 13): na poletni šoli lahko izberete kateri koli predmet, ki pa mora imeti enako število ECTS kreditnih točk kot jih ima predmet, za katerega želite, da se vam prizna, vendar le pod pogojem, da pri tem predmetu k izpitu še niste pristopili (nimate negativne ali pozitivne ocene).

Obvezni predmet: izberete lahko samo tak predmet, ki ima enako število ECTS kreditnih točk in se hkrati vsebinsko ujema s predmetom, za katerega želite, da se vam prizna, vendar le pod pogojem, da pri tem predmetu k izpitu še niste pristopili (nimate negativne ali pozitivne ocene).

Študenti lahko opravljate predmet(e) tudi za eno študijsko leto vnaprej.

Pomembno opozorilo:

V okviru Poletne šole lahko izberete in opravljate katerikoli predmet. Opravljen predmet na Poletni šoli ne pomeni zagotovila, da se vam bo predmet priznal v okviru veljavnega predmetnika vašega študijskega programa, imate pa možnost, da ga uveljavljate kot dodatno obveznost zabeleženo v prilogi k diplomi. Za priznavanje obveznosti Poletne šole vam priporočamo predhodno posvetovanje v Službi za študijske zadeve.

Information for students enrolled at the University of Ljubljana

Prior to selecting Summer School courses which might serve as a means to fulfil your study requirements, please consult the Student Affairs Office.

For all other programme information, please contact summer.school@ef.uni-lj.si.

Keep me
updated

Save the dates!
2 – 20 July 2018

Application period:
January – June 2018

Application and payment deadline:
8 June 2018

Teaching opportunity for academics

Summer School video[+introtext+]
Experience Ljubljana Summer School video[+introtext+]
Na vrh strani