EF FELU logo

Več kot le študij, pripravimo vas na vstop v poslovni svet

Svetujemo pri študiju in študijskih praksah

Skrbimo za študijski in osebnostni razvoj naših študentov, nudimo informacije o možnostih nadaljevanja študija na podiplomski ravni ter organiziramo delavnice in predavanja za krepitev zaposlitvenih in drugih veščin.

Svetujemo in pomagamo tudi pri opravljanju strokovne prakse doma in v tujini. Strokovna praksa je vitalni del učnega procesa in edinstvena priložnost. Domiselni delodajalci so spoznali, da jim omogoča dostop do perspektivnih kandidatov za bodoče zaposlitve. V tujini je strokovna praksa, kjer so podjetja študente zaposlovala izključno za pomoč pri manj zahtevnih delih, stvar preteklosti. To ni le ena izmed študijskih obveznosti, ampak priložnost za povezovanje z delodajalci in poslovnim svetom. Študenti, ki opravljajo strokovno prakso, imajo več možnosti, da dobijo službo še pred koncem študija oziroma da si vzpostavijo mrežo poslovnih stikov za prihodnje priložnosti.

Pomagamo pri načrtovanju poklicne poti

napis

Uspešna poklicna pot je cilj vsakega študenta, ki se vpiše na Ekonomsko fakulteto. Izobraževanje je prvi pogoj za uspešno kariero. Vendar je napačno prepričanje, da je treba najprej pridobiti izobrazbo in šele nato razmišljati o poklicu in karieri. Postopek je treba obrniti: najprej razmisliti o svojih željah, sposobnostih, oblikovati svoje poklicne cilje in potem delati zanje. Zato študente spodbujamo pri načrtovanju kariere, da si bodo kot diplomanti lažje utrli pot v poslovni svet.

Skrb vzbujajoče je dejstvo, da ljudje veliko več časa porabimo za načrtovanje nepomembnih aktivnosti (npr. za zabave in potovanja) kot za načrtovanje svojega življenja, katerega pomemben del je kariera. Poklicno pot je treba najprej zasnovati, spremljati različne možnosti in dogajanja na trgu, se dodatno izobraževati in usposabljati, pridobiti določene delovne izkušnje in nato pripraviti strategijo iskanja svoje prve zaposlitve.

Omogočamo neposreden stik z delodajalci

napis

Vsako leto na fakulteti organiziramo številne predstavitve uspešnih podjetij na slovenskem trgu in druge dogodke, ki povezujejo študente in potencialne delodajalce. Na ta način študentje dobijo pomembne informacije o delu znotraj podjetij iz prve roke, kar jim omogoča lažje sprejemanje odločitev o svoji prihodnji karieri in iskanje zaposlitve po koncu študija.

Podjetja, s katerimi sodelujemo, imajo dostop do baze življenjepisov in tako spremljajo kandidate, ki jih bodo morda potrebovala v prihodnosti. Svoj življenjepis lahko študentje v bazo vnesejo prek uporabniške strani Študent-net.

Skrbimo za stalno informiranost o trgu dela

Trg dela se dandanes hitro spreminja, konkurenca pa je velika. Za uresničitev poklicnih želja in interesov je pomembno, da stalno spremljamo ponudbo dela. Zavedamo se, da študentom ob polnem urniku študijskih aktivnosti velikokrat zmanjka časa za druge stvari, zato jim poskušamo olajšati iskanje zaposlitve s stalnim obveščanjem o prostih delovnih mestih, razpisih, dogodkih in novostih na trgu dela prek elektronske pošte in spletne strani Študent-net.

Na vrh strani