EF FELU logo

Dogodki

Mednarodna konferenca Management poslovnih procesov

IPI je glavni organizator mednarodne poslovne konference Management poslovnih procesov (MPP). Konference se letno udeleži cca. 200 udeležencev iz gospodarstva in javne uprave. Namen je obravnava ključnih vprašanj oz. dejavnikov sprememb v smeri zagotavljanja konkurenčne prednosti s procesno usmerjenostjo poslovanja. Cilj poslovne konference je izmenjava izkušenj (v obliki plenarnih predavanj, predstavitev v sekcijah, okroglih miz in delavnic) na področju zagotavljanja konkurenčne prednosti in procesne usmerjenosti organizacij, ki temelji na uveljavljanju sodobnih poslovnih strategij in novih poslovnih modelov ter uvajanju poslovnih procesov in njihovi informatizaciji.

  • MPP 2011 - Management sprememb in kadrov pri prenovi poslovanja
  • MPP 2010 - Management učinkovitosti in uspešnosti poslovanja
  • MPP 2009 - Priložnost za nov zagon
  • MPP 2008 - Kako do konkurenčne prednosti
  • MPP 2007 - Z obvladovanjem procesov do poslovne odličnosti
  • MPP 2006 - Kako do konkurenčnega gospodarstva in uprave

Dan poslovne informatike

IPI v sodelovanju z Društvom poslovnih informatikov in poslovnih logistov (PI-PL) organizira vsakoletno srečanje Dan poslovne informatike (DPI).

Dodatne informacije

Na vrh strani