Economic and Business Review

EBR je osrednja slovenska znanstvena revija na področju ekonomskih in poslovnih ved. Nepretrgoma izhaja že od leta 1950. Med leti 1950 in 1999 je izhajala kot Slovenska ekonomska revija. V letu 1999 pa se je revija popolnoma preoblikovala v sodobno znanstveno periodično publikacijo z mednarodnim uredniškim odborom.

Ena izmed prednosti revije je multidiciplinarni pristop, saj revija ponuja izbor člankov s področja treh znanstvenih disciplin: ekonomije, organizacijskih in poslovnih ved, ki obravnavajo problematiko v slovenskem in širšem evropskem ter svetovnem prostoru. Revija objavlja teoretične in empirične raziskovalne izsledke domačih in tujih avtorjev, ki proučujejo različna ekonomska vprašanja, glavna področja so:

 • Bančništvo
 • Denar in finance
 • Ekonomske teorije
 • Management in organizacija
 • Mednarodno poslovanje
 • Podjetništvo
 • Poslovna informatika
 • Poslovna logistika
 • Računovodstvo in revizija
 • Trženje
 • Turizem

Revija izhaja 4-krat letno v angleškem jeziku. Od leta 2021 je dostopna spletna izdaja, ki gostuje na Elsevierjevi platformi Digital Commons.

Obiščite spletno izdajo in arhiv revije Economic and Business Review >>>

Povzetki člankov v slovenskem (in angleškem) jeziku

Dodatne informacije

Na vrh strani