Zbirka Maksima

Ekonomika zdravstva: zdravstvo kot gospodarska dejavnost v javnih zdravstvenih sistemih

Maks Tajnikar, Petra Došenović Bonča

Ekonomska fakulteta, 2023


Prikaži opis >>>

Osnovna ekonometrija 3. izdaja

Lovrenc Pfajfar

Ekonomska fakulteta, 2022


Prikaži opis >>>

Postherojsko vodenje: kontekst, proces in rezultati

Škerlavaj, Miha

Ekonomska fakulteta, 2022


Prikaži opis >>>

Monografijo lahko kupite v CEK-u ali v spletni knjigarni

ŠTUDIJE O PREKARNOSTI: INTERDISCIPLINARNI POGLEDI

Črt Poglajen, Metka Tekavčič, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Danilo Türk (uredniki)

Ekonomska fakulteta, 2021


Prikaži opis >>>

Elektronska izdaja monografije

PREKARNO DELO: MULTIDISCIPLINARNA ANALIZA

Katarina Kresal Šoltes, Grega Strban, Polona Domadenik (uredniki)

Ekonomska fakulteta, 2020


Prikaži opis >>>

Elektronska izdaja monografije

Zgodovinski primeri kot zgledi za današnje mednarodno poslovanje, druga knjiga

Hrastelj Tone

Ekonomska fakulteta, 2019


Prikaži opis >>>

NAPREDNI MANAGEMENT

Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Miha Uhan, Matej Černe, Miha Marič

Ekonomska fakulteta, 2013

Prikaži opis >>>

ZGODOVISNKI PRIMERI KOT ZGLEDI ZA DANAŠNJE MEDNARODNO POSLOVANJE

Tone Hrastelj

Ekonomska fakulteta, 2014

Prikaži opis >>>

Dodatne informacije

Na vrh strani