Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete

Splošne določbe

Ste na spletnem mestu, ki je last Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete (v nadaljevanju EF) in vključuje vse spletne strani in podstrani EF (http://www.ef.uni-lj.si), novičarski portal EF.NET (http://efnet.si/) ter vse vključene storitve EF (v nadaljevanju spletno mesto EF).

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta EF (v nadaljevanju splošni pogoji) določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta EF. Z obiskom spletnega mesta EF potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji, da se z njimi strinjate in sprejemate vse določbe splošnih pogojev. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da spletno mesto EF takoj zapustite

EF si kot upravljavec spletnega mesta EF pridržuje pravico, da splošne pogoje občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta EF preverite datum zadnje spremembe splošnih pogojev.Uredniška politika spletnega mesta EF

Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Izključitev odgovornosti upravljavca

Odgovornost uporabnika

Končne določbe

 Uredniška politika spletnega mesta EF

EF neprestano posodablja spletno mesto EF, da lahko uporabnikom zagotavlja ažurne informacije. EF si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa kateregakoli dela in/ali vsebine spletnega mesta EF brez vnaprejšnjega obvestila.

 Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta EF (tj. vse informacije, gradiva in vse druge vsebine v kakršnikoli obliki, ki so objavljene na spletnem mestu EF), je avtorsko delo in je avtorskopravno varovano, oziroma je EF nosilec pravic za njihovo uporabo, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse pravice so pridržane. Celotna vsebina spletnega mesta EF je zaščitena z avtorskimi pravicami in jo lahko uporabniki uporabljate le v zasebne in nekomercialne namene in nikakor ne v javne ali komercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje in distribucija, ponovno objavljanje, prevajanje, širjenje ali kakršnokoli obdelovanje vsebine spletnega mesta EF.

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnem mestu EF, so last EF oz. je EF imetnica pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporaba teh blagovnih in storitvenih znamk je prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Kot uporabnik ste dolžni v okviru dovoljene uporabe vsebin spletnega mesta EF ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Nepooblaščena uporaba ali zloraba katerekoli registrirane blagovne znamke ali logotipa EF ni dovoljena. Kot uporabnik ste seznanjeni, da lahko EF v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine proti kršitelju sproži civilni in/ali kazenski postopek.

 Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

EF se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo skrbno varovala podatke uporabnikov in jih uporabljala izključno za namene, za katere jih uporabnik spletnega mesta EF posreduje. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo na spletnem mestu EF, bo vsakokrat obdelala in varovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl., Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

EF spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje, da bo podatke uporabnikov varovala v skladu z Zakonom o elektronski komunikaciji (ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/2012 in nasl., kot tudi določbami GDPR). Kot večina spletnih strani tudi spletno mesto EF uporablja piškotke za pravilno delovanje določenih storitev in boljšo uporabnikovo izkušnjo. Kot uporabnik spletnega mesta EF lahko piškotke kadarkoli sprejmete ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Vse o piškotkih in seznam vseh piškotkov, ki ji uporabljamo na spletnem mestu EF, lahko najdete v sklopu O piškotkih.

 Izključitev odgovornosti upravljavca

EF se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurne, natančne in preverjene podatke na spletnem mestu EF, vendar opozarja uporabnike, da so vse vsebine informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo veljavnost, točnost, popolnost in/ali celovitost.

EF ne prevzema odgovornosti za kakršnakoli dejanja, izvedena na osnovi vsebin spletnega mesta EF.

Spletno mesto EF vključuje povezave s spletnimi stranmi drugih upravljavcev, nad katerimi EF nima nobenega nadzora, zato EF ne more jamčiti in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli morebitne nezakonite vsebine ali odgovornosti za zaščito podatkov ali druge pravne kršitve na teh straneh. EF bo v primeru ugotovljenih kršitev veljavne zakonodaje nemudoma odstranila kakršnokoli povezavo ali vsebino na spletnem mestu EF.

EF ne prevzema odgovornosti za občasno nedelovanje spletnega mesta EF, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko izhajale iz obstoja spletnega mesta EF, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali je bila EF obveščena o možnosti take škode.

Kot uporabnik uporabljate spletno mesto EF na lastno odgovornost. EF ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe spletnega mesta EF.

 Odgovornost uporabnika

Spletnega mesta EF in/ali storitev ni dovoljeno uporabljati tako, da bi lahko poškodovali, onemogočili, preobremenili ali škodili spletnemu mestu EF. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom in/ali upravljavcu. Pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij na spletnem mestu EF s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta, ni dovoljeno. Uporaba spletnega mesta EF in storitev je prepovedana za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov. Prepovedana je tudi kakršnakoli druga zloraba spletnega mesta EF in storitev.

Kot uporabnik spletnega mesta EF se zavezujete, da z uporabo spletnega mesta EF ne boste kršili veljavne zakonodaje, splošnih pogojev, načel morale in etike in pravic tretjih oseb (pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic in sorodnih pravic tretjih oseb) in da spletnega mesta EF ne boste uporabljali za nezakonite namene.

Kot uporabnik spletnega mesta EF v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjate za vso škodo, ki nastane, če spletno mesto EF in/ali storitve uporabljate v komercialne namene ali če spletno mesto EF in/ali storitve uporabljate za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov, kakor tudi, če spletno mesto EF in/ali storitve zlorabite na kakršenkoli drug način ali ga uporabljate za nezakonite namene.

 Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed določil teh splošnih pogojev nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb splošnih pogojev. Kot uporabnika spletnega mesta EF vas prosimo, da morebitne nepravilnosti in/ali kršitve teh splošnih pogojev in/ali veljavne zakonodaje na spletnem mestu EF nemudoma sporočite na naš naslov:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
email: info@ef.uni-lj.si.

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta
Zadnja posodobitev: 29 september 2022

Na vrh strani