Tomaž Ulčakar, univ. dipl. bibl.

predstojnik enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost 

  • Enota za znanstvenoraziskovalno dejavnost
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Tomaž Ulčakar, univerzitetni diplomirani bibliotekar, je poklicno pot na fakulteti začel leta 2000 v Centralni ekonomski knjižnici, kjer je upravljal več strokovnih opravil, od izposoje do skrbnika bibliografij v Informacijsko-dokumentacijskem centru za ekonomijo in poslovne vede. Med leti 2010 in 2016 je delal v Založništvu, kjer je koordiniral fakultetni založniški proces na področju študijskih gradiv, znanstvenega in strokovnega publiciranja in osredje slovenske znanstvene revije na področju ekonomskih in poslovnih ved »Economic and Businees Review«. Med leti 2016 in 2022 je bil vodja Centralne ekonomske knjižnice in Založništva. Od leta 2022 je predstojnik Organizacijske enote znanstvenoraziskovalna dejavnost. Je član univerzitetne senatne Komisije za razvoj knjižničnega sistema (predsednik 2019-2021). Aktivno sodeluje tudi v Društvu bibliotekarjev Ljubljana ter je član združenja LIBER.
Na vrh strani