Založništvo

Ekonomska fakulteta izdaja študijska, znanstvena in strokovna dela. Kot podporo pedagoškemu procesu enota za založništvo v prvi vrsti izdaja študijska gradiva, ki jih študentje uporabljajo na vseh treh stopnjah študija v okviru študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta. Znanstvena in strokovna dela, ki izidejo na fakulteti, so plod raziskav vrhunskih znanstvenikov Ekonomske fakultete in seznanjajo širšo javnost tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju z novimi spoznanji na področju ekonomskih in poslovnih ved.

Študijska gradiva

Študijska gradiva

Ekonomska fakulteta kot študijska založba izdaja visokošolske učbenike, skripte, zapiske predavanj in vaje za predmete, ki se izvajajo na vseh smereh in stopnjah študija. Študijska gradiva lahko naročite preko naše spletne aplikacije ali pa jih kupite v knjigarni »MK Ekonomist« na fakulteti. >>>

Raziskovalne publikacije

Raziskovalne publikacije

Raziskovalne publikacije, izdane na Ekonomski fakulteti, nastajajo z znanstvenim in strokovnim delom naših strokovnjakov na področju ekonomskih in poslovnih ved. Znanstvene in strokovne monografije so recenzirana dela, ki v knjižni obliki podajajo izsledke raziskovalnih projektov. Delovni zvezki Ekonomske fakultete pa so dela, namenjena hitremu publiciranju preliminarnih rezultatov raziskav v funkciji spodbujanja znanstvenega in strokovnega dialoga. >>>

Zbirka Maksima

Zbirka Maksima

Zbirka Maksima že v imenu združuje najpomembnejša dela. Posamezne izdaje v zbirki bodo odražale na eni strani kvalitetno pedagoško delo in na drugi strani vrhunskost naših raziskovalcev, posredovano javnosti na poljuden način. Zbirka je pred leti že izhajala, nova podoba pa vsebine približuje širokemu krogu bralcev (managerji, podjetniki, študenti, učitelji idr.). >>>

EBR

Economic and Business Review

EBR je osrednja slovenska znanstvena revija na področju ekonomskih in poslovnih ved. Nepretrgoma izhaja že od leta 1950, leta 1999 pa se je revija popolnoma preoblikovala v sodobno znanstveno periodično publikacijo z mednarodnim uredniškim odborom. >>>

Dodatne informacije

Na vrh strani