Infrastrukturni center Ekonomske fakultete (ICEF)

Infrastrukturni center Ekonomske fakultete (ICEF) deluje v okviru Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani

DEJAVNOSTI ICEF:

  • ICEF omogoča neposreden, oddaljen in časovno neomejen dostop, iskanje, pregledovanje in uporabo gradiv, predvsem tiskanih in elektronskih dokumentov, poročil, analiz in raziskav, ki se vsebinsko nanašajo zlasti na področje Evropske unije, financ, nevroznanosti, digitalizacije in vedenjskih znanosti.
  • Nudi podporo raziskovalcem v okolju odprtega dostopa in družbene znanosti s popularizacijo znanstvenih dosežkov.
  • Omogoča dostop do novih prepoznanih informacijskih virov, predvsem na zgoraj omenjenih področjih.
  • Nudi tehnično podporo pri uporabi virov in inovativne raziskovalne opreme.
  • Povezuje se s sorodnimi institucijami in podobnimi centri na ravni Slovenije in v tujini, zlasti v evropskem raziskovalnem prostoru.
  • Organizira delavnice za uporabnike, ki se v skladu s pogodbenimi določili seznanijo z uporabo virov, ki so na voljo v ICEF-u.

V okviru ICEF-a delujejo:

Finančni laboratorij

Omogoča raziskave na področju kognitivnih znanosti v povezavi s finančnimi informacijami, finančnimi sistemi, sprejemanjem odločitev... >>>

Vedenjski laboratorij

Prostor za interdisciplinarno eksperimentalno raziskovanje človeškega vedenja na področjih vedenja potrošnikov... >>>

EDC – Evropski dokumentacijski center

Nudi podporo pri raziskavah s področja evropskih integracij in politik EU... >>>

Podpora raziskovalcem pri sledenju družbenega vpliva ekonomskih in poslovnih ved

Sledenje družbenemu vplivu in popularizaciji znanstvenih dosežkov širši javnosti je ključni element raziskovanja na Ekonomski fakulteti... >>>

Na vrh strani