Finančni laboratorij

  • Finančni laboratorij omogoča raziskave na področju kognitivnih znanosti (filozofije, psihologije, računalništva, družbenih ved, nevroznanosti) v povezavi s finančnimi informacijami, finančnimi sistemi, sprejemanjem odločitev v povezavi s financami in vodenjem.
  • Omogoča tudi raziskave na področju možnih sprememb finančnih sistemov.
  • V Finančnem laboratoriju se lahko oblikujejo drugačni okoljsko, socialno in trajnostno prijaznejši načini investiranja, in ocene možnih sprememb finančnih sistemov.
  • Finančni laboratorij lahko postane nacionalni referenčni laboratorij, ki bo omogočal izkustveno učenje, zagotavljal možnosti za dvig finančne pismenosti in s tem posledično zagotavljal enake možnosti za različne, tudi ranljive skupine prebivalstva.
  • Delovanje bo podpiralo razvoj finančne pismenosti, ki je eden od temeljev za uspešno prihodnost in življenje posameznikov.
  • Finančno opismenjevanje se bo razlikovalo od obstoječih, saj bo omogočalo izkustveno učenje v sodobno opremljeni eksperimentalni finančni učilnici.

Na 9+1 računalnikih je dostop do zbirke in platforme Refinitiv Workshop. Uporabniki pa v skladu s pogodbenimi določili ponudnikov lahko dostopajo tudi do večine e-virov v Digi*CEK.

Na vrh strani