Podpora raziskovalcem pri sledenju družbenega vpliva ekonomskih in poslovnih ved

  • Sledenje družbenemu vplivu in popularizaciji znanstvenih dosežkov širši javnosti je ključni element raziskovanja na Ekonomski fakulteti, saj je le ta del sistema EFMD za ocenjevanje vpliva poslovnih fakultet in šol Business School Impact System – BSIS.
  • Pri raziskovanju uporabljamo načela odprte znanosti ter načela in prakse Ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
  • Le takšen pristop omogoča sodelovanje, dostop do rezultatov raziskav, njihovo ponovno uporabo in popularizacijo znanosti pri širši javnosti.
  • Večina dokumentov z raziskovalnimi rezultati je shranjena v Repozitoriju Univerze v Ljubljani, kar omogoča dostop tudi preko Nacionalnega portala odprte znanosti, portala OpenAire in mednarodne baze podatkov Web of Science.
  • Ravnanje z raziskovalnimi podatki znotraj ICEF-a poteka po načelih FAIR, kar zagotavlja, da so podatki najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabni.
Na vrh strani