O knjižnici

Centralna ekonomska knjižnica je osrednja slovenska znanstvena in visokošolska knjižnica za področje ekonomije in poslovnih ved. Ustanovljena je bila leta 1947, sedaj je aktivna članica sistema COBISS in vključena v knjižnični konzorcij COSEC. Namenjena je tudi drugim uporabnikom s področja znanosti, raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in gospodarstva. Fondi knjižnice obsegajo 245.000 fizičnih enot knjig in časopisov ter bogato izbiro elektronskih virov.

Maja 2012 je bila knjižnica temeljito prenovljena in preurejena, zato lahko danes ponudi svojim obiskovalcem poleg ustreznih vsebin tudi prijazne delovne in družabne prostore. Učinkovitost poslovanja, evidenc in varovanja gradiva zagotavlja sodobna RFID tehnologija, z internetom povezani računalniki pa omogočajo dostop do bogatega nabora licenciranih elektronskih virov, predvsem podatkovnih zbirk in elektronskih časopisov. Brezžično omrežje pokriva celotno področje knjižnice in fakultete.

V prostorih knjižnice so študentom na voljo seminarske sobe, namenjene skupinskemu delu, in čitalnice, v katerih lahko nemoteno študirajo. Novejše knjižnično gradivo je v prostem dostopu, kjer dopolnjujejo individualna delovna mesta tudi študijski prostori za skupinsko delo, ki jih uporabniki lahko v naprej rezervirajo. Novost je tudi nočna čitalnica, ki deluje po 20. uri, ko se knjižnica sicer zapre.

Poslanstvo

Centralna ekonomska knjižnica s svojimi različnimi in bogatimi informacijskimi viri zagotavlja stalno podporo študiju in dodatne informacije vsem študentom in pedagogom ter nudi temelje za raziskovalno delo raziskovalcem. Knjižnica zbira, obdeluje in posreduje različno gradivo in informacijske vire, ki jih uporabniki potrebujejo pri svojem študiju in raziskovalnem delu.

Na vrh strani