Evropski dokumentacijski center - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Evropski dokumentacijski center

 • Dnevno posreduje točne, aktualne in objektivne informacije o Evropski uniji, njenih inštitucijah, politikah, programih in integracijskih procesih akademski in drugim zainteresiranim javnostim.
 • Je bil ustanovljen na podlagi sporazuma med Evropsko komisijo in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani leta 1990.
 • Je aktivni član informacijske mreže Evropskih dokumentacijskih centrov, ki jo Evropska komisija oblikovala v zgodnjih 60-ih letih in v katero so vključeni EDC-ji na izbranih univerzah in raziskovalnih ustanovah tako v državah Evropske unije kot izven nje.
 • Je del Informacijske mreže Europe Direct, katero poleg EDC-jev sestavljajo še ED Informacijski centri in člani Team Europe.
 • Je član Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (MRIC) Univerze v Ljubljani.
 • Izvajanje dejavnosti infrastrukturnega centra zagotavlja s sofinanciranjem Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Poslanstvo

Pomagati članicam Univerze in raziskovalnim ustanovam pri poučevanju in raziskovanju procesov evropskih integracij in politik Evropske unije, hkrati spodbujati aktivno udeležbo v razpravah o evropskih zadevah ter omogočiti čim širši in čim popolnejši dostop do informacijskih virov Evropske unije tako pedagogom, raziskovalcem in študentom kot tudi ostalim zainteresiranim javnostim.

Dodatne informacije

Uradne ure

 • od ponedeljka do petka:
  od 8.00 do 12.00 ure
  in od 13.00 do 15.00 ure
EDC logo
Na vrh strani