EF SEB LU logo

Seznam študijskih gradiv

  • Učbenik
  • Skripta
  • Vaje
  • Zapiski predavanj


Učbenik  
Spoznavanje multivariatne analize s programom R
Avtor(ji): Denis Marinšek, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2022
Sustainomics in tourism: ecological, economic and political sustainability issues
Avtor(ji): Tanja Mihalič
Leto izdaje: 2022
Spoznavanje statistične analize s programom R
Avtor(ji): Denis Marinšek, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2021
Organizacijsko vedenje Kako (pre)živeti v organizaciji in uspeti?
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2021
English for International Economics and Business Communication 1
Avtor(ji): Ženja Kansky - Rožman, Alenka Umek, Mateja Dostal
Leto izdaje: 2021
Trženje v turizmu
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier
Leto izdaje: 2021
Ekonomika projektov
Avtor(ji): Mojca Marc, Nina Ponikvar, Metka Tekavčič
Leto izdaje: 2020
Matematika za poslovne in ekonomske vede
Avtor(ji): Damjana Kokol Bukovšek, Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2019
Corso di Italiano per le aziende
Avtor(ji): Nives Lenassi, Sandro Paolucci
Leto izdaje: 2019
Temelji trženja
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier
Leto izdaje: 2018
Poslovno okolje in trajnostni razvoj
Avtor(ji): Marko Jaklič
Leto izdaje: 2017
Osnove računovodstva
Avtor(ji): Aleksander Igličar, Marko Hočevar, Maja Zaman Groff
Leto izdaje: 2017
Ekonomika Evropske unije
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Črt Kostevc, Andrej Kumar, Mojmir Mrak, Vasja Rant, Sonja Šlander Wostner, Katja Zajc Kejžar
Leto izdaje: 2017
Statistični obrazci in tabele
Avtor(ji): Jože Rovan, Simona Korenjak Černe, Lovrenc Pfajfar, Aleša Lotrič Dolinar
Leto izdaje: 2016
Mikroekonomija
Avtor(ji): Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž Koman
Leto izdaje: 2015
Handbook of Basic Econometrics
Avtor(ji): Miroslav Verbič, Lovrenc Pfajfar, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2015
Temelji managementa in organizacije
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah, Dunja Turk, Klemen Šalamon, Matej Grošelj
Leto izdaje: 2014
Javne finance v Sloveniji
Avtor(ji): Mitja Čok, Andreja Cirman, Valentina Prevolnik - Rupel, Vasja Rant, Igor Gabrijelčič, Nataša Kump, Tamara Prezelj
Leto izdaje: 2014
Osnovna ekonometrija
Avtor(ji): Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2014
Ekonometrični obrazci in postopki
Avtor(ji): Miroslav Verbič, Lovrenc Pfajfar, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2014
Management proizvodnih in storitvenih procesov
Avtor(ji): Borut Rusjan
Leto izdaje: 2013
Temelji mikroekonomije
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin
Leto izdaje: 2013
Temelji poslovodnega računovodstva
Avtor(ji): Simon Čadež
Leto izdaje: 2013
Združitve in prevzemi podjetij
Avtor(ji): Matej Lahovnik
Leto izdaje: 2013
Javne finance
Avtor(ji): Tine Stanovnik
Leto izdaje: 2013
Poslovodno računovodstvo
Avtor(ji): Marko Hočevar, Simon Čadež, Aleš Novak
Leto izdaje: 2012
Analiza podatkov s SPSS za Windows
Avtor(ji): Jože Rovan, Tomaž Turk
Leto izdaje: 2012
Statistični obrazci in tabele
Avtor(ji): Jože Rovan, Simona Korenjak Černe, Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2012
Matematika za poslovno rabo (2. del)
Avtor(ji): Jože Andrej Čibej, Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2012
English for Economic and Business Studies 2
Avtor(ji): Mateja Dostal, Alenka Umek, Danica Čerče
Leto izdaje: 2012
Pravna ureditev trženja
Avtor(ji): Branko Korže
Leto izdaje: 2012
Matematika za poslovno rabo (1. del)
Avtor(ji): Jože Andrej Čibej, Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2012
English for Economic and Business Studies 1
Avtor(ji): Ženja Kansky - Rožman, Alenka Umek, Mateja Dostal
Leto izdaje: 2012
English Grammar for Economic and Business Studies
Avtor(ji): Danica Čerče
Leto izdaje: 2012
Business English 1
Avtor(ji): Matjaž Martič, Ženja Kansky - Rožman, Alenka Umek
Leto izdaje: 2012
Taktično planiranje in kontrola
Avtor(ji): Tomaž Čater
Leto izdaje: 2011
Strateški management 2
Avtor(ji): Tomaž Čater, Matej Lahovnik, Danijel Pučko, Adriana Rejc Buhovac
Leto izdaje: 2011
Sodobne teorije organizacije
Avtor(ji): Rudi Rozman, Miran Mihelčič, Jure Kovač
Leto izdaje: 2011
Optimizacijske metode v ekonomiji
Avtor(ji): Dušan Hvalica
Leto izdaje: 2010
Vedenje porabnikov
Avtor(ji): Irena Vida, Mateja Kos Koklič, Domen Bajde , Tomaž Kolar, Barbara Čater, Janez Damjan
Leto izdaje: 2010
Mednarodno poslovanje
Avtor(ji): Maja Makovec Brenčič, Gregor Pfajfar, Matevž Rašković, Monika Lisjak, Aleš Ekar
Leto izdaje: 2009
L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale
Avtor(ji): Nives Lenassi, Sandro Paolucci
Leto izdaje: 2009
Izbrana poglavja iz matematike za poslovne in ekonomske vede
Avtor(ji): Dušan Hvalica, Liljana Ferbar Tratar, Ludvik Bogataj
Leto izdaje: 2008
Projektni management ali ravnateljevanje projekta
Avtor(ji): Rudi Rozman
Leto izdaje: 2008
Turizem. Ekonomski vidiki
Avtor(ji): Tanja Mihalič
Leto izdaje: 2008
Skripta  
Project Management:
Avtor(ji): Aljaž Stare
Leto izdaje: 2019
Strateški management, Študijski primeri
Avtor(ji): Tomaž Čater, Tone Češnovar, Igor Ivašković
Leto izdaje: 2015
Makroekonomika
Avtor(ji): Maks Tajnikar
Leto izdaje: 2015
Multivariatna analiza: Zbirka rešenih primerov s komentarji
Avtor(ji): Denis Marinšek
Leto izdaje: 2015
Matematika za poslovne in ekonomske vede – naloge in izpitni primeri
Avtor(ji): Damjana Kokol Bukovšek, Blaž Mojškerc
Leto izdaje: 2014
Verjetnost in statistika z nalogami
Avtor(ji): Maja Pohar Perme
Leto izdaje: 2014
Statistična analiza: Zbirka rešenih primerov s komentarji
Avtor(ji): Roman Rogelj, Denis Marinšek
Leto izdaje: 2014
Wirtschaftsdeutsch 2
Avtor(ji): Polonca Svetlin Gvardjančič
Leto izdaje: 2012
Geschäftssprache 2
Avtor(ji): Vita Kilar
Leto izdaje: 2010
Wirtschaftsdeutsch 1
Avtor(ji): Polonca Svetlin Gvardjančič
Leto izdaje: 2010
Geschäftssprache 1
Avtor(ji): Vita Kilar
Leto izdaje: 2010
English for Business and Economics 2 VPŠ
Avtor(ji): Alenka Umek, Donald Reindl
Leto izdaje: 2009
Elektronsko poslovanje
Avtor(ji): Aleš Groznik, Peter Trkman, Jaka Lindič
Leto izdaje: 2009
Izbrana poglavja iz statistike za poslovno odločanje
Avtor(ji): Lea Bregar, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2008
Strateški management 1
Avtor(ji): Danijel Pučko
Leto izdaje: 2008
Tourism and its environments
Avtor(ji): Tanja Mihalič
Leto izdaje: 2006
Vaje  
B.I.G. book : business informatics guide book
Avtor(ji): Marko Budler, Luka Tomat, Monika Klun, Mojca Simonovič, Jure Erjavec, Aleš Popovič, Rok Škrinjar, Peter Trkman
Leto izdaje: 2021
Mathematics for business and economics : theory review and problems
Avtor(ji): Aleš Toman
Leto izdaje: 2019
Inforočnik: uporaba poslovno-informacijskih rešitev s praktičnimi primeri
Avtor(ji): Luka Tomat, Budler Marko, Monika Klun, Jure Erjavec, Aleš Popovič, Peter Trkman, Rok Škrinjar
Leto izdaje: 2019
Temelji trženja: gradivo za vaje
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier, Mateja Bodlaj, Barbara Culiberg, Urša Švegl
Leto izdaje: 2018
Priročnik za pripravo analize poslovnega okolja
Avtor(ji): Aleš Pustovrh
Leto izdaje: 2018
Makroekonomija 1, Delovni zvezek
Avtor(ji): Aleksandar Kešeljević
Leto izdaje: 2016
Microeconomics 1, Problem sets with solutions
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Aljoša Feldin, Aleksandra Gregorič, Matjaž Koman, Tjaša Redek, Domen Trobec
Leto izdaje: 2016
Temelji managementa in organizacije, Vodič po predmetu za VPŠ
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah
Leto izdaje: 2015
Temelji managementa, Vodič po predmetu za UPEŠ
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah
Leto izdaje: 2015
Mikroekonomija, Zbirka nalog
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Aljoša Feldin, Matjaž Koman, Tjaša Redek, Domen Trobec
Leto izdaje: 2015
Mednarodno poslovanje: Kalkulacije z rešenimi primeri
Avtor(ji): Gregor Pfajfar, Matevž Rašković, Maja Makovec Brenčič
Leto izdaje: 2013
Uporaba poslovno-informacijskih rešitev
Avtor(ji): Jure Erjavec, Aleš Popovič, Peter Trkman
Leto izdaje: 2013
Poslovodno računovodstvo
Avtor(ji): Luka Kocina
Leto izdaje: 2011
Trženje v turizmu
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier
Leto izdaje: 2011
Zgledi za pripravo na izpit iz Poslovne matematike
Avtor(ji): Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2010
Temelji mikroekonomije
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Matej Švigelj, Jelena Zorić
Leto izdaje: 2009
Übungsgrammatik
Avtor(ji): Rosvita Šengelaja
Leto izdaje: 2009
Osnove statistike: Primeri rešenih nalog
Avtor(ji): Mojca Bavdaž, Simona Korenjak Černe, Irena Ograjenšek, Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2009
Temelji managementa
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2007
Zgledi rešenih nalog iz statistike za poslovno odločanje
Avtor(ji): Irena Ograjenšek, Mojca Bavdaž
Leto izdaje: 2007
Uvod v poslovanje: Pojasnila, primeri, naloge
Avtor(ji): Urška Kosi, Mojca Marc, Darja Peljhan
Leto izdaje: 2007
Zapiski predavanj  
Analiza in oblikovanje organizacije
Avtor(ji): Melita Balas Rant
Leto izdaje: 2014
Osnove statistike za ekonomiste (1. zvezek)
Avtor(ji): Lea Bregar, Lovrenc Pfajfar, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2009
Osnove statistike za ekonomiste (2. zvezek)
Avtor(ji): Lea Bregar, Lovrenc Pfajfar, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2009
Metode raziskovalnega dela za ekonomiste. Izbrane teme
Avtor(ji): Lea Bregar, Irena Ograjenšek, Mojca Bavdaž
Leto izdaje: 2005Dodatne informacije

Na vrh strani