Seznam študijskih gradiv

  • Učbenik
  • Skripta
  • Vaje
  • Zapiski predavanj


Učbenik  
Introduction au francais des affaires
Avtor(ji): Nadja Dobnik, Anne-Cecile Lamy-Joswiak
Leto izdaje: 2022
Statistični priročnik
Avtor(ji): Simona Korenjak Černe, Aleša Lotrič Dolinar, Denis Marinšek
Leto izdaje: 2022
Podjetništvo: glavni dejavnik razvoja
Avtor(ji): Boštjan Antončič, Aleš Vahčič, Tea Petrin, Robert D. Hisrich, Miroslav Rebernik, Milena Matić Klanjšček, Doris Gomezelj Omerzelj, Mojca Duh, Barbara Hvalič Erzetič, Karin Širec, Mateja Drnovšek, Nina Ponikvar, Maja Konečnik Ruzzier, Patricia Kotnik, Mojca Marc, Mitja Ruzzier, Jasna Auer Antončič, Barbara Bradač Hojnik, Blaž Zupan, Tina Bratkovič Kregar, Katja Crnogaj, Alenka Slavec, Eva Repovš, Jana Hojnik, Mojca Svetek, Ivona Huđek
Leto izdaje: 2022
Spoznavanje multivariatne analize s programom R
Avtor(ji): Denis Marinšek, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2022
Sustainomics in tourism: ecological, economic and political sustainability issues
Avtor(ji): Tanja Mihalič
Leto izdaje: 2022
Spoznavanje statistične analize s programom R
Avtor(ji): Denis Marinšek, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2021
Organizacijsko vedenje Kako (pre)živeti v organizaciji in uspeti?
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2021
English for International Economics and Business Communication 1
Avtor(ji): Ženja Kansky - Rožman, Alenka Umek, Mateja Dostal
Leto izdaje: 2021
Trženje v turizmu
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier
Leto izdaje: 2021
Ekonomika projektov
Avtor(ji): Mojca Marc, Nina Ponikvar, Metka Tekavčič
Leto izdaje: 2020
Matematika za poslovne in ekonomske vede
Avtor(ji): Damjana Kokol Bukovšek, Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2019
Corso di Italiano per le aziende
Avtor(ji): Nives Lenassi, Sandro Paolucci
Leto izdaje: 2019
Temelji trženja
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier
Leto izdaje: 2018
Poslovno okolje in trajnostni razvoj
Avtor(ji): Marko Jaklič
Leto izdaje: 2017
Osnove računovodstva
Avtor(ji): Aleksander Igličar, Marko Hočevar, Maja Zaman Groff
Leto izdaje: 2017
Ekonomika Evropske unije
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Črt Kostevc, Andrej Kumar, Mojmir Mrak, Vasja Rant, Sonja Šlander Wostner, Katja Zajc Kejžar
Leto izdaje: 2017
Statistični obrazci in tabele
Avtor(ji): Jože Rovan, Simona Korenjak Černe, Lovrenc Pfajfar, Aleša Lotrič Dolinar
Leto izdaje: 2016
Mikroekonomija
Avtor(ji): Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž Koman
Leto izdaje: 2015
Handbook of Basic Econometrics
Avtor(ji): Miroslav Verbič, Lovrenc Pfajfar, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2015
Temelji managementa in organizacije
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah, Dunja Turk, Klemen Šalamon, Matej Grošelj
Leto izdaje: 2014
Javne finance v Sloveniji
Avtor(ji): Mitja Čok, Andreja Cirman, Valentina Prevolnik - Rupel, Vasja Rant, Igor Gabrijelčič, Nataša Kump, Tamara Prezelj
Leto izdaje: 2014
Osnovna ekonometrija
Avtor(ji): Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2014
Ekonometrični obrazci in postopki
Avtor(ji): Miroslav Verbič, Lovrenc Pfajfar, Roman Rogelj
Leto izdaje: 2014
Management proizvodnih in storitvenih procesov
Avtor(ji): Borut Rusjan
Leto izdaje: 2013
Temelji mikroekonomije
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin
Leto izdaje: 2013
Temelji poslovodnega računovodstva
Avtor(ji): Simon Čadež
Leto izdaje: 2013
Združitve in prevzemi podjetij
Avtor(ji): Matej Lahovnik
Leto izdaje: 2013
Javne finance
Avtor(ji): Tine Stanovnik
Leto izdaje: 2013
Poslovodno računovodstvo
Avtor(ji): Marko Hočevar, Simon Čadež, Aleš Novak
Leto izdaje: 2012
Analiza podatkov s SPSS za Windows
Avtor(ji): Jože Rovan, Tomaž Turk
Leto izdaje: 2012
Statistični obrazci in tabele
Avtor(ji): Jože Rovan, Simona Korenjak Černe, Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2012
Matematika za poslovno rabo (2. del)
Avtor(ji): Jože Andrej Čibej, Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2012
English for Economic and Business Studies 2
Avtor(ji): Mateja Dostal, Alenka Umek, Danica Čerče
Leto izdaje: 2012
Pravna ureditev trženja
Avtor(ji): Branko Korže
Leto izdaje: 2012
Matematika za poslovno rabo (1. del)
Avtor(ji): Jože Andrej Čibej, Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2012
English for Economic and Business Studies 1
Avtor(ji): Ženja Kansky - Rožman, Alenka Umek, Mateja Dostal
Leto izdaje: 2012
English Grammar for Economic and Business Studies
Avtor(ji): Danica Čerče
Leto izdaje: 2012
Business English 1
Avtor(ji): Matjaž Martič, Ženja Kansky - Rožman, Alenka Umek
Leto izdaje: 2012
Taktično planiranje in kontrola
Avtor(ji): Tomaž Čater
Leto izdaje: 2011
Strateški management 2
Avtor(ji): Tomaž Čater, Matej Lahovnik, Danijel Pučko, Adriana Rejc Buhovac
Leto izdaje: 2011
Sodobne teorije organizacije
Avtor(ji): Rudi Rozman, Miran Mihelčič, Jure Kovač
Leto izdaje: 2011
Optimizacijske metode v ekonomiji
Avtor(ji): Dušan Hvalica
Leto izdaje: 2010
Vedenje porabnikov
Avtor(ji): Irena Vida, Mateja Kos Koklič, Domen Bajde , Tomaž Kolar, Barbara Čater, Janez Damjan
Leto izdaje: 2010
Mednarodno poslovanje
Avtor(ji): Maja Makovec Brenčič, Gregor Pfajfar, Matevž Rašković, Monika Lisjak, Aleš Ekar
Leto izdaje: 2009
L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale
Avtor(ji): Nives Lenassi, Sandro Paolucci
Leto izdaje: 2009
Izbrana poglavja iz matematike za poslovne in ekonomske vede
Avtor(ji): Dušan Hvalica, Liljana Ferbar Tratar, Ludvik Bogataj
Leto izdaje: 2008
Projektni management ali ravnateljevanje projekta
Avtor(ji): Rudi Rozman
Leto izdaje: 2008
Turizem. Ekonomski vidiki
Avtor(ji): Tanja Mihalič
Leto izdaje: 2008
Skripta  
Project Management:
Avtor(ji): Aljaž Stare
Leto izdaje: 2019
Strateški management, Študijski primeri
Avtor(ji): Tomaž Čater, Tone Češnovar, Igor Ivašković
Leto izdaje: 2015
Makroekonomika
Avtor(ji): Maks Tajnikar
Leto izdaje: 2015
Multivariatna analiza: Zbirka rešenih primerov s komentarji
Avtor(ji): Denis Marinšek
Leto izdaje: 2015
Matematika za poslovne in ekonomske vede – naloge in izpitni primeri
Avtor(ji): Damjana Kokol Bukovšek, Blaž Mojškerc
Leto izdaje: 2014
Verjetnost in statistika z nalogami
Avtor(ji): Maja Pohar Perme
Leto izdaje: 2014
Statistična analiza: Zbirka rešenih primerov s komentarji
Avtor(ji): Roman Rogelj, Denis Marinšek
Leto izdaje: 2014
Wirtschaftsdeutsch 2
Avtor(ji): Polonca Svetlin Gvardjančič
Leto izdaje: 2012
Geschäftssprache 2
Avtor(ji): Vita Kilar
Leto izdaje: 2010
Wirtschaftsdeutsch 1
Avtor(ji): Polonca Svetlin Gvardjančič
Leto izdaje: 2010
Geschäftssprache 1
Avtor(ji): Vita Kilar
Leto izdaje: 2010
English for Business and Economics 2 VPŠ
Avtor(ji): Alenka Umek, Donald Reindl
Leto izdaje: 2009
Elektronsko poslovanje
Avtor(ji): Aleš Groznik, Peter Trkman, Jaka Lindič
Leto izdaje: 2009
Izbrana poglavja iz statistike za poslovno odločanje
Avtor(ji): Lea Bregar, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2008
Strateški management 1
Avtor(ji): Danijel Pučko
Leto izdaje: 2008
Tourism and its environments
Avtor(ji): Tanja Mihalič
Leto izdaje: 2006
Vaje  
B.I.G. book : business informatics guide book
Avtor(ji): Marko Budler, Luka Tomat, Monika Klun, Mojca Simonovič, Jure Erjavec, Aleš Popovič, Rok Škrinjar, Peter Trkman
Leto izdaje: 2021
Mathematics for business and economics : theory review and problems
Avtor(ji): Aleš Toman
Leto izdaje: 2019
Inforočnik: uporaba poslovno-informacijskih rešitev s praktičnimi primeri
Avtor(ji): Luka Tomat, Budler Marko, Monika Klun, Jure Erjavec, Aleš Popovič, Peter Trkman, Rok Škrinjar
Leto izdaje: 2019
Temelji trženja: gradivo za vaje
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier, Mateja Bodlaj, Barbara Culiberg, Urša Švegl
Leto izdaje: 2018
Priročnik za pripravo analize poslovnega okolja
Avtor(ji): Aleš Pustovrh
Leto izdaje: 2018
Makroekonomija 1, Delovni zvezek
Avtor(ji): Aleksandar Kešeljević
Leto izdaje: 2016
Microeconomics 1, Problem sets with solutions
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Aljoša Feldin, Aleksandra Gregorič, Matjaž Koman, Tjaša Redek, Domen Trobec
Leto izdaje: 2016
Temelji managementa in organizacije, Vodič po predmetu za VPŠ
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah
Leto izdaje: 2015
Temelji managementa, Vodič po predmetu za UPEŠ
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah
Leto izdaje: 2015
Mikroekonomija, Zbirka nalog
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Aljoša Feldin, Matjaž Koman, Tjaša Redek, Domen Trobec
Leto izdaje: 2015
Mednarodno poslovanje: Kalkulacije z rešenimi primeri
Avtor(ji): Gregor Pfajfar, Matevž Rašković, Maja Makovec Brenčič
Leto izdaje: 2013
Uporaba poslovno-informacijskih rešitev
Avtor(ji): Jure Erjavec, Aleš Popovič, Peter Trkman
Leto izdaje: 2013
Poslovodno računovodstvo
Avtor(ji): Luka Kocina
Leto izdaje: 2011
Trženje v turizmu
Avtor(ji): Maja Konečnik Ruzzier
Leto izdaje: 2011
Zgledi za pripravo na izpit iz Poslovne matematike
Avtor(ji): Liljana Ferbar Tratar
Leto izdaje: 2010
Temelji mikroekonomije
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Matej Švigelj, Jelena Zorić
Leto izdaje: 2009
Übungsgrammatik
Avtor(ji): Rosvita Šengelaja
Leto izdaje: 2009
Osnove statistike: Primeri rešenih nalog
Avtor(ji): Mojca Bavdaž, Simona Korenjak Černe, Irena Ograjenšek, Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2009
Temelji managementa
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2007
Zgledi rešenih nalog iz statistike za poslovno odločanje
Avtor(ji): Irena Ograjenšek, Mojca Bavdaž
Leto izdaje: 2007
Uvod v poslovanje: Pojasnila, primeri, naloge
Avtor(ji): Urška Kosi, Mojca Marc, Darja Peljhan
Leto izdaje: 2007
Zapiski predavanj  
Analiza in oblikovanje organizacije
Avtor(ji): Melita Balas Rant
Leto izdaje: 2014
Osnove statistike za ekonomiste (1. zvezek)
Avtor(ji): Lea Bregar, Lovrenc Pfajfar, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2009
Osnove statistike za ekonomiste (2. zvezek)
Avtor(ji): Lea Bregar, Lovrenc Pfajfar, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2009
Metode raziskovalnega dela za ekonomiste. Izbrane teme
Avtor(ji): Lea Bregar, Irena Ograjenšek, Mojca Bavdaž
Leto izdaje: 2005Dodatne informacije

Na vrh strani