Seznam raziskovalnih publikacijZnanstvena monografija
Uspešno, inovativno gospodarstvo, trajnostno-naravnana potrošnja in država blaginje kot temelji prihodnjega razvoja Slovenije
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2023
Učinkovito varčevanje za starost – institucionalni in vedenjski vidiki
Avtor(ji): Igor Lončarski, Aleš Berk Skok, Dominik Majhenič, Taja Pečnik, Jože Sambt
Leto izdaje: 2023
Influence of the Covid-19 Pandemic on Sustainable Tourism Policies
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2023
Investicije v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije v majhnih in srednjih podjetjih
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Janez Dolšak, Jelena Zorić
Leto izdaje: 2023
Developing Tourism Policy during the Covid-19 Crisis
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2022
Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, internacionalizacija in rast malih in srednje velikih podjetij
Avtor(ji): Jasna Auer Antončič, Boštjan Antončič
Leto izdaje: 2022
Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov
Avtor(ji): Ljubica Knežević Cvelbar, Mojca Mayr, Damjan Vavpotič, Tanja Mihalič, Aleš Smrekar, Katarina Polajnar Horvat, Daniela Ribeiro, Kir Kuščer
Leto izdaje: 2021
Izzivi podjetij, države in družbe v uresničevanju odgovornosti za trajnostni razvoj
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2021
Vzpostavitev internega coachinga v podjetju
Avtor(ji): Jaka Lindič, Sabina Đuvelek
Leto izdaje: 2021
Brand stereotypes : application and transfer : bridging social psychology and marketing research
Avtor(ji): Živa Kolbl
Leto izdaje: 2020
Značilnosti in vpliv neujemanja izobrazbe in spretnosti z zahtevami delovnega mesta na ekonomske dosežke in zadovoljstvo odraslih v Slovenij
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Robert Kaše, Katarina Katja Mihelič, Irena Ograjenšek, Nada Zupan
Leto izdaje: 2019
Ljubljanja talks in law and economics
Avtor(ji): Mitja Kovač, Miriam Buiten
Leto izdaje: 2018
Oblikovanje naložbene strategije
Avtor(ji): Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2018
Inventory Models with Uncertain Supply
Avtor(ji): Marko Jakšič
Leto izdaje: 2018
Analiza sprememb na trgu sladkorja po sprostitvi kvot v Evropski uniji v letu 2017
Avtor(ji): Vlado Dimovski, Mojca Marc, Darja Peljhan, Katja Zajc Kejžar
Leto izdaje: 2018
Analiza spodbujevalnih dejavnikov in ovir za izvajanje energetsko učinkovitih investicij v podjetjih: primer slovenskih predelovalnih dejavnosti
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić
Leto izdaje: 2017
Multilevel Regression and Cluster Confounding in Finance: Study of Corporate Capital Structure
Avtor(ji): Denis Marinšek
Leto izdaje: 2017
The relationship between market concentrations in banking and product markets
Avtor(ji): Mojca Marc
Leto izdaje: 2016
Izzivi kulturnih razlik v mednarodnem trženju: vloga psihične razdalje v odnosih izvoznik – uvoznik
Avtor(ji): Irena Vida, Mateja Bodlaj
Leto izdaje: 2016
Anatomija korporacijskega insolvenčnega prava: Primerjalno-pravna in pravno-ekonomska analiza temeljev korporacijskega insolvenčnega prava
Avtor(ji): Jaka Cepec
Leto izdaje: 2016
Ogledalo slovenskega insolvenčnega prava: Pravno-empirična analiza učinkovitosti insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi družbami v Sloveniji
Avtor(ji): Jaka Cepec
Leto izdaje: 2016
Stroškovni vidiki procesnega pogleda na optimizacijo razreza
Avtor(ji): Jure Erjavec, Miro Gradišar
Leto izdaje: 2015
Kakovost človeškega kapitala in gospodarska uspešnost regije: zasnova in testna preverba empiričnega modela
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Robert Kaše, Katarina Katja Mihelič, Irena Ograjenšek, Nada Zupan
Leto izdaje: 2015
Vpliv ujemanja izobrazbe in kompetenc s potrebami delovnega mesta na ekonomske dosežke in zadovoljstvo posameznikov
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Robert Kaše, Katarina Katja Mihelič, Irena Ograjenšek, Nada Zupan
Leto izdaje: 2015
Informacijska varnost v podjetniškem okolju: potrebe, ukrepi in ekonomika vlaganj
Avtor(ji): Rok Bojanc, Borka Jerman-Blažič, Metka Tekavčič
Leto izdaje: 2014
Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2014
Opredelitev in merjenje učinkovitosti v zdravstvu: primer slovenskih bolnišnic
Avtor(ji): Petra Došenović Bonča
Leto izdaje: 2014
Trg dela v Sloveniji: Pregled stanja in analiza izbranih tem
Avtor(ji): Polona Domadenik, Daša Farčnik, Črt Kostevc, Irena Ograjenšek, Tjaša Redek, Nives Simčič, Primož Dolenc, Suzana Laporšek , Milan Vodopivec
Leto izdaje: 2013
Potenciali povezovanja ribištva in turizma
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2013
Vpliv tržne strukture na zadovoljstvo porabnikov storitev
Avtor(ji): Hana Šuster Erjavec
Leto izdaje: 2013
Stalnost v poučevanju in učenju tujega jezika na Ekonomski fakulteti
Avtor(ji): Slavica Čepon
Leto izdaje: 2012
Predlog zasnove in uvedbe P-računov v tretjem pokojninskem stebru
Avtor(ji): Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2012
Slovenian Annuity Tables
Avtor(ji): Aleš Ahčan, Darko Medved , Ermanno Pitacco, Jože Sambt, Robert Sraka
Leto izdaje: 2012
Albania: The Role of Intangible Capital in Future Growth
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2012
Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska
Avtor(ji):
Leto izdaje: 2012
Institucionalni razvoj finančnega okolja v Sloveniji: repo-trg in efektivna obdavčitev pravnih oseb
Avtor(ji): Mitja Čok, Marko Košak, Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2012
Institucionalni razvoj finančnega okolja v Sloveniji: repo trg in efektivna obdavčitev dohodkov pravnih oseb
Avtor(ji): Mitja Čok, Marko Košak, Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2012
Analiza učinkovitosti ukrepov spodbujanja tujih neposrednih investicij v Sloveniji in tujini
Avtor(ji): Matija Rojec, Tjaša Redek, Črt Kostevc
Leto izdaje: 2011
Eko-tehnologije v slovenskih podjetjih: stanje in model uvajanja
Avtor(ji): Igor Prodan, Renata Slabe Erker, Nika Murovec, Klemen Koman
Leto izdaje: 2011
Effects of Privatization in Montenegro on Corporate Governance and Restructuring
Avtor(ji): Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž Koman, Ljubica Knežević Cvelbar
Leto izdaje: 2011
Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra
Avtor(ji): Mitja Čok, Marko Košak, Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2011
Finančni sistem v državah jugovzhodne Evrope: stanje in perspektive
Avtor(ji): Silva Deželan, Egbert Jongen, Mitja Čok, Marko Košak, Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2011
Reforme elektrogospodarstva v EU in Sloveniji
Avtor(ji): Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić
Leto izdaje: 2011
Ocena narodnogospodarskih učinkov projekta ZOI Bled 2018
Avtor(ji): Tanja Mihalič, Sonja Šlander Wostner, Peter Rebec, Nataša Slak
Leto izdaje: 2011
Rešitve v dodatnem pokojninskem sistemu
Avtor(ji): Aleš Berk Skok, Matjaž Musil, Boštjan Vovk
Leto izdaje: 2010
Neoliberalistična protireformacija državnega kapitalizma
Avtor(ji): Viljem Merhar
Leto izdaje: 2010
Obvladovanje finančnega tveganja: Razlogi, učinki in prihodnje potrebe
Avtor(ji): Aleš Berk Skok
Leto izdaje: 2010
Izobraževanje vrhnjega managementa v okviru visokošolskih institucij
Avtor(ji): Aleksander Igličar
Leto izdaje: 2010
Financiranje, pravičnost in učinkovitost terciarnega izobraževanja
Avtor(ji): Milena Bevc, Sonja Uršič, Mitja Čok
Leto izdaje: 2010
Optimizacija enodimenzionalnega razreza - od metod za reševanje do procesnega pogleda
Avtor(ji): Peter Trkman, Miro Gradišar
Leto izdaje: 2010
Financiranje lastniških stanovanj v Sloveniji
Avtor(ji): Andreja Cirman, Mitja Čok, Peter Groznik, Marko Košak
Leto izdaje: 2010
Vloga trženja in trženjskega komuniciranja v podjetjih v Sloveniji
Avtor(ji): Vesna Žabkar, Barbara Zbačnik
Leto izdaje: 2009
Organizacijsko učenje kot dejavnik spodbujanja uspešnosti poslovanja slovenskih in hrvaških podjetij
Avtor(ji): Miha Škerlavaj, Vlado Dimovski
Leto izdaje: 2009
Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov
Avtor(ji): Ljubica Knežević Cvelbar, Mojca Mayr, Damjan Vavpotič, Tanja Mihalič, Aleš Smrekar, Katarina Polajnar Horvat, Daniela Ribeiro, Kir Kuščer
Leto izdaje: Ni podatka
Strokovna monografija
Trajnostni poslovni indeks
Avtor(ji): Vesna Žabkar, Tomaž Čater, Barbara Čater, Patricia Fux
Leto izdaje: 2022
Zgodovinski primeri kot zgledi za današnje mednarodno poslovanje, druga knjiga
Avtor(ji): Tone Hrastelj
Leto izdaje: 2019
Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva
Avtor(ji): Maks Tajnikar, Petra Došenović Bonča, Mitja Čok, Polona Domadenik, Branko Korže, Jože Sambt, Brigita Skela Savič
Leto izdaje: 2016
Cluster Development in the Czech Republic and Slovenia
Avtor(ji): Tea Petrin, Pavla Břusková, Magdalena Bialic-Davendra, Pavel Bednář, Aidan Cerar, Pavel Grebeníček, Eva Vejmělková, Damjan Kavaš, Patricia Kotnik, Nika Murovec, Igor Prodan, Alenka Slavec
Leto izdaje: 2014
Ocena javnega mnenja o projektu ZOI Bled 2018
Avtor(ji): Tanja Mihalič, Ljubica Knežević Cvelbar, Marko Pahor, Zenel Batagelj
Leto izdaje: 2012
Osnovna statistika za ekonomske in poslovne vede
Avtor(ji): Lovrenc Pfajfar
Leto izdaje: 2011
Spodbujanje inovacij in rasti na vodečih trgih v Sloveniji
Avtor(ji): Polona Domadenik, Črt Kostevc, Irena Ograjenšek, Janez Prašnikar, Tanja Rajkovič, Tjaša Redek
Leto izdaje: 2010
Uporaba anket za spremljanje zadovoljstva turistov
Avtor(ji): Maja Makovec Brenčič, Irena Ograjenšek
Leto izdaje: 2010Dodatne informacije

Na vrh strani