EF SEB LU logo

International Business

course

Aims of the course

- Pridobiti temeljna znanja o razvoju in sodobnem pomenu tehnik in oblik mednarodnega poslovanja.
- Razviti sposobnosti iskanja virov, spoznavanja različnosti okolij in zaznavanja sprememb trgov, njihovega uravanavanja in spreminjanja pogojev poslovanja.
- Pridobiti znanja o različnih oblikah in načinih izvajanja zunanjetrgovinskih poslov tako v pogojih svetovnega, notranjega kot tretjih trgov.
- Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela z namenom priprave in izvedbe pravega zunanjetrgovinskega posla.

Course syllabus

1. Pomen mednarodne trgovine in mednarodnega poslovanja
2. Oblike uravnavanja mednarodnega poslovanja v pogojih svetovnega, notranjega (EU) in tretjih trgov
3. Načini in oblike mednarodnega poslovanja
3.1. Neposredne, posredne, trgovinske oblike poslovanja
3.2. Izvozne, pogodbene in investicijske oblike poslovanja na mednarodnih trgih
4. Financiranje mednarodnega poslovanja
4.1. Instrumenti
4.2. Oblike poslov
5. Pomen oblikovanja cen in kalkulacij v mednarodnem poslovanju
5.1. Opredelitev in pomen Incoterms z aktualnimi popravki
6. Logistika in druge dejavnosti v mednarodni trgovini
7. Tveganja in upravljanje tveganj v mednarodnem poslovanju
8. E-oblike mednarodnega poslovanja
9. Prihodnost in sodobni izzivi mednarodnega poslovanja

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 9:00 in P-214/2
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page