EF SEB LU logo

Information Systems Development

course

Aims of the course

- Spoznati študente s temeljnimi metodami in tehnikami planiranja, oblikovanja, izvedbe, uvajanja, izvajanja in vzdrževanja poslovnih informacijskih sistemov.
- Usposobiti študente za ugotavljanje obstoječega in želenega stanja informacijskih sistemov na osnovi sistemske analize.
- Seznaniti študente s tehnikami podatkovnega, postopkovnega in predmetnega modeliranja.
- Naučiti študente uporabljati teoretično znanje pri reševanju konkretnih primerov.

Course syllabus

1. Metode razvoja IS
2. Analiziranje poslovnih primerov
3. Modeliranje poslovnih procesov
4. Modeliranje zahtev
5. Pridobivanje informacijskih rešitev
6. Oblikovanje uporabniškega vmesnika in osnove HTML
7. Arhitektura sistema
8. Implementacija
9. Izvajanje in vzdrževanje

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 13:30 in RZ-407
 
To top of page