EF SEB LU logo

Transnational Management

course

Aims of the course

Cilji:
- Prikazati dejavnike in dinamičnost, ki ustvarjajo kontekst mednarodnega poslovodenja.
- Identificirati tip mednarodnega podjetja v skladu s tipologijo Bartletta in Ghoshala.
- Analizirati organizacijsko strukturo mednarodnega podjetja ter pripadajoče izzive.
- Analizirati tip odnosa med matičnim podjetjem in podružnico ter pripadajoče izzive.
- Prepoznati in analizirati glavne vire konkurenčnih prednosti in poslovne modele mednarodnih podjetij.
- Identificirati in analizirati ključne managerske izzive pri delovanju mednarodnih podjetij.
- Analizirati izbrane študijske primere mednarodnih podjetjih ter poiskati rešitve na izpostavljena probleme v njih.
- Prepoznati ter rešiti etične in trajnostne dileme preučevanih mednarodnih podjetij.
- Uporabiti analitična orodja ter aplicirati teoretične modele na dejanske managerske situacije ter pripraviti predloga za boljše odločanje.

Course syllabus

1. Globalizacija in implikacije za managerje.
2. Širitev na tuje trge: motivacija, orodja in vrste mednarodnih podjetij (s posebnim poudarkom na tipologiji Bartletta in Ghoshala).
3. Razumevanje mednarodnega konteksta.
4. Razvoj transnacionalnih strategij: konkurenčne prednosti in poslovni modeli za mednarodno okolje.
5. Razvoj transnacionalne organizacije: organizacijske strukture in izzivi mednarodnih podjetij.
6. Management odnosov med matičnim podjetjem in podružnicami.
7. Upravljanje z mednarodnimi človeškimi viri, vodenje ter premostitev medkulturnih razlik..
8. Tehnološke inovacije in disruptivnost: posledice in izzivi za mednarodna podjetja.
10. Etični in trajnostni izzivi za mednarodne managerje.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 14:00 in P-349
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 9:00 in P-214/2
 •  
 •  
 •  
 •  
 
To top of page