EF SEB LU logo

Topics in the Theory of Finance

course

Aims of the course

Cilj predmeta je seznaniti študente z novejšimi spoznanji teorije financ, ki obravnava finančne in investicijske odločitve podjetij.

Course syllabus

1.Pregled področij in razvoja financ
2.Pomembnejša teoretična področja financ:
a.cilj poslovanja podjetja
b.tveganje premoženja
c.učinkovitost trga kapitala
d.vrednost podjetja
e.struktura kapitala podjetja
f.politika dividend …
3. Poleg prikaza teoretičnega razvoja posameznega področja bo predmet obravnaval tudi najnovejša teoretična spoznanja.
4. Teoretičnim ugotovitvam bomo ob rob postavili tudi izsledke empiričnih raziskav.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in P-303
 
To top of page