EF SEB LU logo

Marketing in Sport

course

Aims of the course

Študente usposobiti:
- za razumevanje osnov sodobnega trženja in njegovega vpliva na odločanje v športu in športnih organizacijah,
- za razumevanje posebnosti trženja v športu (sponzorstvo, trženje športnih dogodkov, športne infrastrukture, športno-turističnih storitev itd.),
- za uporabo trženjskih konceptov in orodij v športu in športnih organizacijah,
- za konceptualizacijo in reševanje kompleksnih izzivov trženja v praksi (v obliki pisnega in ustnega projekta).

Course syllabus

1. Uvod v trženje v športu
2. Trženje izdelkov in storitev v in preko športa
3. Sponzorstvo v športu
4. Notranje in zunanje okolje trženja v športu
5. Obnašanje športnih porabnikov
6. Trženjske strategije v športu: segmentacija, ciljanje, pozicioniranje, blagovne znamke, licenciranje itd.
7. Trženjski splet v športu in njegove posebnosti: izdelek/storitev, cena, promocija in tržne poti
8. Izvedba in nadzor trženjskih procesov v športu
9. Razvoj trženjske strategije v športu: praktični primer

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page