EF FELU logo

Dejstva o Ekonomski fakulteti

 • EF je članica Univerze v Ljubljani.
 • EF se nahaja v severnem delu Ljubljane in je zlahka dostopna z javnim prevoznim sredstvom, avtomobilom in kolesom.
 • EF UL je prva in edina ustanova v Sloveniji in regiji, ki je okronana s tremi mednarodnimi akreditacijami - EQUIS, AACSB in AMBA.
 • EF programi s področja turizma imajo ugledno mednarodno akreditacijo Svetovne turistične organizacije UNWTO.TedQual.
 • EF podiplomski program Mednarodno poslovanje nosi evropski certifikat na področju kakovosti internacionalizacije - CeQuInt (Certificate in Quality Internationalisation).
 • Program EF IMB se je uvrstil na prestižno Financial Times lestvico med 100 najboljših programov na svetu s področja »Master in Management«.
 • EF proglašena za tretjo najboljšo šolo v regiji Vzhodne Evrope na podlagi Eduniversal rangirne lestvice.
 • EF posreduje znanje s področja ekonomije in poslovnih ved več kot 4700 študentom.
 • EF izvaja dva dodiplomska bolonjska študijska programa 3+, znotraj katerih lahko študentje izbirajo med 12 usmeritvami na univerzitetnem programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) in 10 smermi na visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola (VPŠ).
 • EF izvaja 18 podiplomskih bolonjskih študijskih programov +2, od tega 10 v angleškem jeziku in 1 program v tujini.
 • EF izvaja doktorski program ekonomskih in poslovnih ved +3 v angleškem jeziku.
 • EF ponuja 2 programa dvojnih diplom (Double Degree Programme) na dodiplomskem programu.
 • EF ponuja 6 programov dvojnih diplom (Double Degree Programme) in skupna programa – European Master in Tourism Management (EMTM) in Public Sector and Environmental Economics (JMPSE).
 • FELU MBA program, ki nosi ugledno mednarodno akreditacijo AMBA (Association of MBAs), ponuja nadgradnjo praktičnega ekonomskega in poslovnega znanja vodilnim kadrom z večletnimi delovnimi izkušnjami.
 • EF osebje sodelujejo v različnih mednarodnih programih izmenjav akademskega in strokovnega osebja in ima bogate mednarodne izkušnje.
 • EF je dom številnim priznanim mednarodnim profesorjem uglednih tujih univerz in znanstvenih institucij po vsem svetu.
 • EF ima sklenjenih preko 210 mednarodnih sporazumov s partnerskimi institucijami iz 60 držav sveta.
 • EF ima skoraj 1.900 mednarodnih študentov:
  • več kot 600 tujih redno vpisanih študentov na dodiplomski, podiplomski in doktorski program;
  • več kot 580 študentov na izmenjavi letno (prihajajočih in odhajajočih);
  • več kot 700 tujih študentov na drugih programih letno (poletne šole, kratkoročni intenzivni programi, ipd).
 • EF poletna šola – Take the Best from East & West je ena izmed največjih in najbolj priljubljenih na področju ekonomije in poslovnih ved v Evropi.
 • EF Konfucijev inštitut je edini poslovni inštitut v tem delu Evrope.
 • EF je članica mnogih mednarodnih organizacij in združenj.
 • EF ponuja najboljšim študentom članstvo v prestižnem ameriškem združenju Beta Gamma Sigma.
 • EF je ustanovna članica strateškega združenja ACE (Alliance of Chinese and European Business Schools).
 • EF Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ) pomaga in vodi študente v času študija, pri načrtovanju kariere in osebnem razvoju.
 • EF letno organizira preko 60 znanstveno raziskovalnih seminarjev in konferenc.
 • EF vsako leto podeljuje nagrade raziskovalcem za najboljši objavljeni članek v preteklem koledarskem letu.
 • EF ima preko 10.000 alumni članov.
 • EF je družbeno odgovorna institucija.
 • EF skupnost vodijo temeljne vrednote - vedoželjnost, kreativnost, podjetnost, integriteta, spoštovanje in vključujoče sodelovanje.
 • EF sodeluje s poslovnim svetom.
 • EF ima podporo Sveta Ekonomske fakultete, ki ga sestavljajo ugledni slovenski in tuji gospodarstveniki, predstavniki neprofitnih organizacij in predstavniki tujih Univerz.

Video o Ekonomski Fakulteti[+introtext+]
Metka Tekavčič

Prof. dr. Metka Tekavčič

Fakulteta smo ljudje, ki s kakovostjo svojega dela skrbimo za uresničevanje njenega poslanstva in njen ugled.

Na vrh strani