Način izvajanja študija

Redni študij

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete (v primeru neugodnih epidemioloških razmer lahko tudi online) skladno s študijskim koledarjem. Študijsko leto traja od 1. 10. do 30. 9. Razdeljeno je na dva semestra, in sicer zimski (od oktobra do januarja) in poletni (od februarja do junija). Predavanja potekajo od 1. oktobra do sredine januarja, temu obdobju sledi štiri tedensko zimsko izpitno obdobje. Predavanja poletnega semestra so razporejena med sredino februarja in začetkom junija, sledi junijsko izpitno obdobje, po poletnih počitnicah pa lahko študenti opravljajo izpite še v jesenskem izpitnem obdobju (od konca avgusta do sredine septembra).

Izredni študij

Izredni študij se izvaja kombinirano (delno v predavalnicah, delno online) na sedežu fakultete. Poteka po posebnem razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno. Pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in ob sobotah. Predavanja prvega letnika se v celoti izvedejo v dveh študijskih letih (prvo leto pet, drugo leto pet predavanj), predavanja 2. in 3. letnika pa v skupno treh študijskih letih (6 - 7 predmetov v enem študijskem letu).

Glede na obseg in zahtevnost se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela in čas za samostojni študij študenta. Pri posameznem predmetu se vse oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo praviloma v obsegu 30 % števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so študentu na voljo navodila nosilca predmeta in njegovih sodelavcev.

Študent lahko v času študija na Ekonomski fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat spremeni način študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Informacije za redni študij

Informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani