Dodiplomsko izobraževanje: Šolnina pri izrednem študiju - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Šolnina za študijsko leto 2021/2022

Redni študij

 • Vpisnina
Študijsko leto Letnik Znesek vpisnine
2021/2022 1. letnik, vpis po merilih za prehode 57,00 EUR
višji letnik, ponovni vpis, dodatno leto 49,00 EUR
 • Šolnina

  Šolnino posameznega letnika študijskega programa plačajo:
 • študenti rednega študija na prvi stopnji, ki so tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so: državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti),
 • študenti rednega študija na prvi stopnji, ki že imajo doseženo raven izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
 • študenti rednega študija na prvi stopnji, ki so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program (šolnino plačujejo v vseh letnikih študija)

Študijsko leto Šolnina letnika Način plačila
2021/2022 3.000,00 EUR V celoti pred vpisom

Plačana šolnina letnika na rednem študiju velja eno študijsko leto. Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Izredni študij

 • Vpisnina
Študijsko leto Letnik Znesek vpisnine
2021/2022 1. letnik, vpis po merilih za prehode 57,00 EUR
višji letnik, ponovni vpis, dodatno leto 49,00 EUR

 • Šolnina
Študijsko leto Šolnina letnika
2021/2022 2.650,00 EUR

Šolnino plačajo vsi izredni študenti. Plačana šolnina letnika na izrednem študiju velja dve študijski leti. Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Načini plačila šolnine na izrednem študiju

enkratno plačilo V kolikor študent plača celotno šolnino za letnik ob vpisu, se mu šolnina, določena s Cenikom EF, zniža za določen del, in sicer:

- za 115,00 EUR pri vpisu v 1., 2. in 3. letnik izrednega prvostopenjskega študija.

Pri plačilu s kartico Diners popust ne velja!
v obrokih plačilo v treh obrokih, in sicer:
 • 55% do vpisa v letnik,
 • 30% do konca februarja 2022 in
 • 15% do konca aprila 2022.

Študent izrednega študija, ki se vpiše na angleško izvedbo programa UPEŠ, ki se izvaja le na rednem študiju, plača šolnino v znesku in na način, ki je določen za redni študij, ne glede na način študija, ki ga je vpisal.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani