Dodiplomsko izobraževanje: Šolnina pri izrednem študiju - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Šolnina za študijsko leto 2019/20

Redni študij

Šolnina rednega študija je financirana s strani Ministrstva za visoko šolstvo. Študent plača vpisnino v letnik, ki znaša za prvi letnik 57,00 EUR, za ostale (višje) letnike pa 49,00 EUR.

  Šolnino posameznega letnika študijskega programa plačajo:
 • študenti rednega študija na prvi stopnji, ki so tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so:državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti),
 • študenti rednega študija na prvi stopnji, ki že imajo doseženo raven izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
 • študenti rednega študija na prvi stopnji, ki so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program (šolnino plačujejo v vseh letnikih študija)

Šolnina za posamezen letnik rednega bolonjskega dodiplomskega študija za študijsko leto 2019/20 znaša 3.000,00 EUR.

Izredni študij

Šolnina za posamezen letnik izrednega bolonjskega dodiplomskega študija za študijsko leto 2019/20 znaša 2.600,00 EUR.

Študent izrednega študija, ki se vpiše na angleško izvedbo programa UPEŠ, ki se izvaja le na rednem študiju, plača šolnino v znesku in na način, ki je določen za redni študij, ne glede na način študija, ki ga je vpisal.

Vpisnina za prvi letnik znaša 57,00 EUR, za ostale (višje) letnike pa 49,00 EUR.


Načini plačila (velja za vpis na izredni študij)

enkratno plačilo V kolikor študent plača celotno šolnino za letnik ob vpisu, se mu šolnina, določena s Cenikom EF, zniža za določen del, in sicer:

- za 115,00 EUR pri vpisu v 1., 2. in 3. letnik izrednega prvostopenjskega študija,

- za 155,00 EUR pri vpisu v 1. in 2. letnik drugostopenjskega izrednega magistrskega študija.

Pri plačilu s kartico Diners popust ne velja!
v obrokih plačilo v treh obrokih, in sicer:
 • 55% do vpisa v letnik,
 • 30% do konca februarja 2020 in
 • 15% do konca aprila 2020.

Ob vpisu v letnik mora študent izrednega študija plačati šolnino po veljavnem ceniku.

Plačana šolnina letnika na rednem študiju (za prvo in drugo stopnjo študija) ter na izrednem študiju (za drugo stopnja študija) velja eno študijsko leto, na izrednem študiju (za prvo stopnjo študija) pa zaradi načina izvedbe študija velja dve študijski leti.

Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani