Univerzitetna poslovna in ekonomska šola

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj vodstvene in analitske sposobnosti študenta razvije in usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti, nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno odgovornost. Osnovno teoretično znanje študenti pridobijo na način, ki jim v največji meri omogoča neposredno uporabo v praksi.

Po končanem študiju je diplomant usposobljen za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v gospodarskih družbah, javnih podjetjih in državni upravi, odvisno od usmeritve, ki si jo študent izbere izmed dvanajstih možnosti ekonomskih in poslovnih področij.

Vsebinsko je zasnovan na primerjalni analizi akreditiranih evropskih ekonomskih in poslovnih študijskih programov, kar zagotavlja še večjo možnost izmenjave in prehajanje na tuje študijske programe.

Trajanje študija 3 leta (6 semestrov)
Obseg ECTS 180 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv diplomirani ekonomist (UN)

Zbornik študijskega programa UPEŠ

pdf icon ZBORNIK UPEŠ 2024/25

pdf icon ZBORNIK UPEŠ 2023/24

pdf icon ZBORNIK UPEŠ 2022/23

Usmeritve UPEŠ

Izbira usmeritve pomeni izbirnost znotraj programa, kot tudi možnost poglobljenega spoznavanja področja, za katerega se študent odloči. Študijske usmeritve, izbirni predmeti v programu, možnost izbire jezika izvedbe pri posameznih predmetih ter možnost izbire predmetov tudi na drugih študijskih programih doma in v tujini omogočajo študentom, da študij v največji meri prilagodijo svojim interesom.


Študenti usmeritev izberejo ob vpisu v 2. letnik študija.


Usmeritev redno izredno** dvojna diploma v angleščini*
Denar in finance
Poslovna ekonomija
Mednarodna ekonomija
Bančni in finančni management
Management
Mednarodno poslovanje
Podjetništvo
Oskrbovalne verige in logistika
Poslovna informatika
Računovodstvo in revizija
Trženje
Turizem

* - celotna študijska smer se izvaja tudi v angleškem jeziku

** - V kolikor ob vpisu v 2. letnik študent izbere usmeritev, ki ni predvidena za izvedbo v okviru izrednega študija mora obveznosti posebnih predmetov usmeritve (tip 3 in tip 4) opravljati skupaj z rednimi študenti in pod pogoji, ki veljajo zanje.


URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Informacije za redni študij

Informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani