EF SEB LU logo

Vpis

Prijava in vpis na oba dodiplomska programa za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki.

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 18. marca 2019.

Drugi prijavni rok: od 22. do 29. avgusta 2019 v primeru prostih mest. Prosta vpisna mesta bodo 21. avgusta 2019 objavljena na spletnem portalu eVŠ.

V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en.

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske Unije *

Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 19. aprila 2019.

Drugi prijavni rok: od 11. do 13. septembra 2019 v primeru prostih mest. Rok za oddajo prilog k prijavi: do 14. septembra 2019.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta prijavijo le kandidati, ki se v izbirnem postopku prvega prijavnega roka niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih študijskih programov. Vsi kandidati s tujimi srednješolskimi listinami morajo že imeti sklep o priznanju te listine. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morajo obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 13. septembra 2019, ga nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti na naslov Ekonomske fakultete UL do 14. septembra 2019.

*Državljani držav članic in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v R Sloveniji in so sami vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene ter osebam s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU.

POMEMBNO!

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobraževanju (končano srednjo šolo v tujini) in želi nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Vse informacije najdete tukaj:http://www.uni-lj.si/studij/priznavanje_izobrazbe/

Od kandidatov se pričakuje znanje jezika, v katerem se izvaja študijski program, vsaj na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Vpisna mesta v študijskem letu 2019/2020

Za državljane Republike Slovenije in državljane iz držav članic Evropske unije:

Način študija Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Visoka poslovna šola (VPŠ)
Redni študij 480 300
Izredni študij 80 80

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije:

Način študija Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Visoka poslovna šola (VPŠ)
Redni študij 80 30
Izredni študij 20 10

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Za tujce

Dodatne povezave

Na vrh strani