Visoka poslovna šola

Program Visoka poslovna šola (VPŠ) s poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju konkretnih primerov študentu da aplikativno znanje in ga usposobi za takojšnjo konkretno praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Program izrazito razvija sposobnosti odločanja in realizacije sprejetih odločitev ter pogajanja na vseh strokovnih ravneh.

Študijske vsebine znotraj 8 študijskih usmeritev študenta spodbujajo k razvoju samostojnega razmišljanja in izražanja stališč, s poudarkom na sodelovanju in teamskem delu, upoštevajoč poslovno etiko ter profesionalno in širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica.

Trajanje študija 3 leta (6 semestrov)
Obseg ECTS 180 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv diplomirani ekonomist (VS)

Zbornik študijskega programa VPŠ

pdf icon ZBORNIK VPŠ 2024/25

pdf icon ZBORNIK VPŠ 2023/24

pdf icon ZBORNIK VPŠ 2022/23

pdf icon ZBORNIK VPŠ 2021/22

pdf icon ZBORNIK VPŠ 2020/21

pdf icon ZBORNIK VPŠ 2019/20

Usmeritve VPŠ

Izbira usmeritve pomeni izbirnost znotraj programa, kot tudi možnost poglobljenega spoznavanja področja, za katerega se študent odloči. Študijske usmeritve, izbirni predmeti v programu ter možnost izbire predmetov tudi na drugih študijskih programih doma in v tujini omogočajo študentom, da študij v največji meri prilagodijo svojim interesom.


Študenti usmeritev izberejo ob vpisu v 2. letnik študija.


Usmeritev redno izredno* dvojna diploma
Bančni in finančni management
Management
Podjetništvo
Poslovna ekonomija
Poslovna informatika
Oskrbovalne verige in logistika
Računovodstvo
Trženje

* - V kolikor ob vpisu v 2. letnik študent izbere usmeritev, ki ni predvidena za izvedbo v okviru izrednega študija mora obveznosti posebnih predmetov usmeritve (tip 3 in tip 4) opravljati skupaj z rednimi študenti in pod pogoji, ki veljajo zanje.


URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani