ŠTUDIJ V TUJINI

Študirajte 1 ali 2 semestra na eni izmed 200 partnerskih univerz iz celega sveta. V tujini ste oproščeni plačila visokih šolnin, opravljeni predmeti so na EF priznani v okviru redne študijske obveznosti. Poleg tega lahko pridobite tudi Erasmus, CEEPUS ali drugo štipendijo.

Podrobne informacije o študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, ki so namenjene študentom Ekonomske fakultete, so na voljo v rubriki "Postani mednaroden" v Študent-netu.


Dogodki

Postani mednaroden - oktober

Študij v tujini - november

Delavnice za študente, ki se odločajo za študij v tujini - december

Delavnice za študente pred odhodom v tujino – marec in september

Maximizing your study abroad experience - maj

ERASMUS+ IZMENJAVA Študent EF lahko izbira med več kot 160 partnerskimi institucijami znotraj EU in za študijsko izmenjavo prejme Erasmus+ štipendijo.
BILATERALNA IZMENJAVA Za študente, ki želijo izkusiti študijsko izmenjavo na drugih kontinentih, EF ponuja več kot 50 partnerskih institucij (Avstralija, Kanada, Rusija, Kitajska, ZDA, Peru, Brazilija, Tajska, Južna Afrika, Združeni Arabski Emirati,…). Študentom je na voljo Štipendija Javnega sklada za študijske obiske.
CEEPUS IZMENJAVA Za študente, ki želijo izkusiti študijsko izmenjavo znotraj regije (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška in Srbija). Študentom je na voljo CEEPUS štipendija.
DVOJNA DIPLOMA Za ambiciozne in visoko motivirane študente EF ponuja možnost opravljanja dvojne diplome na 16 partnerskih institucijah. V bistveno krajšem času študent lahko pridobi diplomo Ekonomske fakultete ter izbrane partnerske institucije v tujini. Študent lahko prejme Erasmus+ štipendijo oz. Štipendijo Javnega sklada za študijske obiske.

Več informacij:

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

ZIMSKE IN POLETNE ŠOLE V TUJINI Zimske in poletne šole v tujini študentom omogočajo pridobitev mednarodne izkušnje v krajšem času. Programi trajajo med 2 in 6 tednov. Študentom je na voljo Štipendija Javnega sklada za študijske obiske.

Spremljajte nas na:

Instagram @sebluabroad

Facebook

Študent-net

Na vrh strani