EF FELU logo

Etični kodeks in Etična komisija

V skladu s svojim poslanstvom, ustvarjanja in širjenja znanja, je Ekonomska fakulteta sprejela tudi pdf icon Etični kodeks. Namenjen je usmerjanju vedenja akademske skupnosti Ekonomske fakultete. Upošteva se v medsebojnih odnosih ter v odnosu do fakultete in univerze kot institucije. Etični kodeks je moralna pogodba med člani akademske skupnosti, ki spodbuja povezanost, sodelovanje in krepi ugled fakultete.


Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je v Etično komisijo Ekonomske fakultete za mandatno obdobje 2015-2017 imenoval:

  • tri člane iz vrst učiteljev: prof. dr. Adriano Rejc Buhovac, prof. dr. Mojmirja Mraka in prof. dr. Tineta Stanovnika;
  • na predlog dekana do tri zunanje člane: prof. dr. Teo Petrin in prof. dr. Ičo Rojšek;
  • dva člana iz vrst visokošolskih sodelavcev: asist. mag. Aleksandro Šobota in asist. dr. Denisa Marinška;
  • dva člana iz vrst strokovnih delavcev (tajnik fakultete in še en član): mag. Tilen Balon in Ivana Kaniča, univ. dipl. prof.;
  • dva člana iz vrst študentov: Gašper Sovdat in Aleksander Milićević.

Etična komisija EF je obravnavala dva primera:

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani