EF SEB LU logo

Etični kodeks in Etična komisija

V skladu s svojim poslanstvom, ustvarjanja in širjenja znanja, je Ekonomska fakulteta sprejela tudi pdf icon Etični kodeks. Namenjen je usmerjanju vedenja akademske skupnosti Ekonomske fakultete. Upošteva se v medsebojnih odnosih ter v odnosu do fakultete in univerze kot institucije. Etični kodeks je moralna pogodba med člani akademske skupnosti, ki spodbuja povezanost, sodelovanje in krepi ugled fakultete.


Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je imenoval Etično komisijo Ekonomske fakultete za mandatno obdobje 2017-2019 v sestavi:

  • tri člane iz vrst učiteljev: prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, prof. dr. Janez Prašnikar in doc. dr. Denis Marinšek;
  • na predlog dekana do tri zunanje člane: prof. dr. Tea Petrin in prof. dr. Tine Stanovnik (predsednik);
  • dva člana iz vrst visokošolskih sodelavcev: asist. dr. Ana Čertanec in pred. mag. Vinko Zovko;
  • dva člana iz vrst strokovnih delavcev (tajnik fakultete in še en član): mag. Tilen Balon in Petra Rus, univ. dipl. ekon.;
  • dva člana iz vrst študentov: Kristian Rešetič in Aleksander Milićević.

Ključne vrednote EFUL: Vedoželjnost, Kreativnost, Podjetnost, Integriteta, Spoštovanje, Vključujoče sodelovanje.

Etična komisija EF je obravnavala:

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani