EF SEB LU logo

Etični kodeks in Etična komisija

V skladu s svojim poslanstvom ustvarjanja in širjenja znanja je Ekonomska fakulteta sprejela tud pdf icon Etični kodeks. Namenjen je usmerjanju vedenja akademske skupnosti Ekonomske fakultete. Upošteva se v medsebojnih odnosih ter v odnosu do fakultete in univerze kot institucije. Etični kodeks je moralna pogodba med člani akademske skupnosti, ki spodbuja povezanost, sodelovanje in krepi ugled fakultete.


Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je imenoval Etično komisijo Ekonomske fakultete za mandatno obdobje 2019-2023 v sestavi:

 • prof. dr. Tine Stanovnik, predsednik,
 • prof. dr. Janez Prašnikar,
 • prof. dr. Adriana Rejc Buhovac,
 • doc. dr. Denis Marinšek,
 • doc. dr. Ana Čertanec,
 • viš. pred. mag. Vinko Zovko,
 • Petra Rus, univ. dipl. ekon.,
 • mag. Tilen Balon,
 • Eva Stamenković, dodiplomska študentka,
 • Matej Aleksov, dodiplomski študent.

Ključne vrednote EFUL: Vedoželjnost, Kreativnost, Podjetnost, Integriteta, Spoštovanje, Vključujoče sodelovanje.

Etična komisija EF je obravnavala:

Kontakt:

 • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
 • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani