Organi fakultete

Do dodatnih informacij o organih ter njihovih članih, lahko dostopate s klikom na shemo.

Organigram EF Svet fakultete Akademski zbor Študentski svet Senat Mednarodni posvetovalni odbor Upravni odbor Dekan Tajnik Alumni Odnosi z javnostmi Konfucijev inštitut Komisija senata Raziskovalni center Prodekani Center poslovne odličnosti Katedre Tajništvo s strokovnimi službami
Na vrh strani