EF SEB LU logo

Organi fakultete

Do dodatnih informacij o organih ter njihovih članih, lahko dostopate s klikom na shemo.

Organigram EF Svet fakultete Usmerjevalne komisije Akademski zbor Študentski svet Senat Upravni odbor Dekan Tajnik Komisija senata Raziskovalni center Prodekani Center poslovne odličnosti Katedre Tajništvo s strokovnimi službami
Na vrh strani