EF SEB LU logo

lekt. mag. Alenka Umek

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (predstojnica katedre)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • GU po predhodni najavi po e-mailu
Kratek življenjepis
Alenka Umek je lektorica za angleški jezik in predstojnica Katedre za tuje jezike za poslovne in ekonomske vede na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrirala je na University of Reading (Velika Britanija) iz uporabne lingvistike, v doktorski disertaciji na University College of London (Velika Briatnija) obravnava vlogo strokovnega in jezikovnega znanja pri bralnem razumevanju strokovnih besedil v angleškem jeziku. Je avtorica in soavtorica učbenikov za poslovni angleški jezik in terminoloških slovarjev. Raziskuje na področju uporabne lingvistike in didaktike tujih jezikov. Je članica Senata EF, Evropskega društva za angleške študije (ESSE) in Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • UMEK, Alenka, REINDL, Donald F
  English for business and economics 2 VPŠ
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-240-172-6. [COBISS.SI-ID 247417344] (Učbeniki)
 • DOSTAL, Mateja, UMEK, Alenka, ČERČE, Danica
  English for economic and business studies 2
 • Ljubljama: Ekonomska fakulteta, 2012 (Učbeniki)
 • KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka, DOSTAL, Mateja
  English for economic and business studies 1
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. I, 178 str., ilustr. ISBN 978-961-240-224-2. [COBISS.SI-ID 260214528] (Učbeniki)
 • MARTIČ, Matjaž, KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka
  Business English 1
 • 1.natis, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012,207 str., ilustr. ISBN 978-961-240-225-9. [COBISS.SI-ID 260216064] (Učbeniki)
 • UMEK, Alenka
  Companion to new business insights
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). 2. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005. II, 208 str., ilustr. ISBN 961-6430-84-X. [COBISS.SI-ID 222786304] (Učbeniki)
 • POTOČNIK, Vekoslav, UMEK, Alenka
  Terminološki slovar trženja : angleško-slovenski, slovensko-angleški
 • 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 402 str. ISBN 86-7061-330-1. [COBISS.SI-ID 127539456] (Monografije)
 • KOŠMELJ, Blaženka, ARH, Franc, DOBERŠEK-URBANC, Slava, FERLIGOJ, Anuška, OMLADIČ, Matjaž
  Statistični terminološki slovar
 • (Knjižna zbirka Scripta). Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini. Ljubljana: Statistično društvo Slovenije: Študentska založba, 2002. 197 str. ISBN 961-90314-2-3. [COBISS.SI-ID 119901440] (Redakcija angleških poimenovanj)
 • UMEK, Alenka
  Background knowledge in models and theories of L2 reading
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2001, let. 35, št. 1-2, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 1924818] (Objavljeni znanstveni članki)
 • UMEK, Alenka
  Interaction in a distance taught Business English course
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2000, letn. 34, št. 1/2, str. 101-115, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15334242] (Objavljeni znanstveni članki)
 • UMEK, Alenka
  Interaction in a Distance Taught Business English Course. Dissertation submitted in partial fulfilment of the reguirements for the degree of MA (TEFL).
 • Reading: Centre for Applied Language Studies, University of Reading. 1999.163 str. [COBISS.SI-ID 40136290] (Monografije)
 • GILLESPIE, Andrew
  Ekonomska področja : shematski pregledi
 • 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1998. 96 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-365-0276-4. [COBISS.SI-ID 77578496] (Objavljeni prevodi)
 • WEELE, Arjan J
  Nabavni management : analiza, planiranje in praksa
 • (Zbirka Manager). 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998. 406 str., graf. prikazi. ISBN 86-7061-160-0. [COBISS.SI-ID 72535296] (Objavljeni prevodi)
 • UMEK, Alenka, VIDMAR, Maja
  Business English II : study guide
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1998. V, 240 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74899968] (Učbeniki)
 • UMEK, Alenka, HOLLINGWORTH, David
  Business English I : study guide
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). New ed., 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1997. 196 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11059762] (Učbeniki)
 • KOTLER, Philip
  Marketing management - trženjsko upravljanje : analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor
 • Slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1996. XXVIII, 832 str., ilustr. ISBN 961-210-043-8. [COBISS.SI-ID 61422848] (Objavljeni prevodi)
 • CROFTON, Ian (ur.), ŽNIDERŠIČ, Martin (ur.).
  Družinska enciklopedija Guinness
 • 1. slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1995. 760 str., ilustr. ISBN 961-210-010-1. [COBISS.SI-ID 47818496] (Objavljeni prevodi)
 • BREGAR, Lea (ur.)
  Študij na daljavo - nove priložnosti za izobraževanje = Distance education - new educational opportunities.
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 205 str., ilustr. ISBN 961-6081-14-4. [COBISS.SI-ID 50898432] (Objavljeni prevodi)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani