EF SEB LU logo

asist. dr. Aleš Toman

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.00 v RZ-304
 • Prosim, da se za sestanek dogovorite po elektronski pošti.
Kratek življenjepis
Aleš Toman je diplomiral iz matematike in doktoriral iz matematične statistike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani poučuje predmete s področja matematike in ekonometrije. Raziskovalno se ukvarja z robustno statistiko, predvsem z razvojem robustnih metod v multivariatni analizi, napovedovanjem povpraševanja z metodami glajenja ter statističnim učenjem.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Aleš Toman
  Robust confirmatory factor analysis based on the forward search algorithm
 • Statistical Papers, 55(1), pp 233-252 (Znanstveni članek)
 • Liljana Ferbar Tratar, Blaž Mojškerc, Aleš Toman
  Demand forecasting with four-parameter exponential smoothing
 • International Journal of Production Economics, 181, pp 162-173 (Znanstveni članek)
 • Aleš Toman
  Ocenjevanje parametrov v Bayesovi statistiki
 • Obzornik za matematiko in fiziko, 65(1), pp 1-11 (Strokovni članek)
 • Aleš Toman
  Rešene naloge iz finančne matematike 1. Finančni instrumenti
 • Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 49 (Univerzitetni učbenik z recenzijo)
 • Aleš Toman
  Mathematics for business and economics, Theory review and problems
 • School of Economics and Business, University of Ljubljana (Učno gradivo)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani