EF SEB LU logo

asist. dr. Aleš Toman

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Govorilne ure potekajo v kabinetu RZ-304 in so po dogovoru možne kadar koli. // Office hours take place in the office RZ-304 and are possible at any time by appointment.
Kratek življenjepis
Aleš Toman je diplomiral iz matematike in doktoriral iz matematične statistike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani poučuje predmete s področja matematike, statistike in ekonometrije. Raziskovalno se ukvarja z robustno statistiko, predvsem z razvojem robustnih metod v multivariatni analizi, in napovedovanjem povpraševanja.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Aleš Toman
  Robust confirmatory factor analysis based on the forward search algorithm
 • Statistical Papers, 55(1), pp 233-252 (Znanstveni članek)
 • Liljana Ferbar Tratar, Blaž Mojškerc, Aleš Toman
  Demand forecasting with four-parameter exponential smoothing
 • International Journal of Production Economics, 181, pp 162-173 (Znanstveni članek)
 • Aleš Toman
  Ocenjevanje parametrov v Bayesovi statistiki
 • Obzornik za matematiko in fiziko, 65(1), pp 1-11 (Strokovni članek)
 • Aleš Toman
  Rešene naloge iz finančne matematike 1. Finančni instrumenti
 • Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 49 (Univerzitetni učbenik z recenzijo)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani