EF SEB LU logo

asist. dr. Aleš Toman

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 12.00 v RZ-304
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Online govorilne ure potekajo v Zoomu na https://uni-lj-si.zoom.us/j/97043011669 (Meeting ID: 970 4301 1669). Za srečanje v kabinetu ali online se obvezno naročite po elektronski pošti. Zaradi doslednega upoštevanja navodil in priporočil NIJZ priporočam govorilne ure v online obliki.
Kratek življenjepis
Aleš Toman je diplomiral iz matematike in doktoriral iz matematične statistike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani poučuje predmete s področja matematike, statistike in ekonometrije. Raziskovalno se ukvarja z robustno statistiko, predvsem z razvojem robustnih metod v multivariatni analizi, in napovedovanjem povpraševanja.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Aleš Toman
  Robust confirmatory factor analysis based on the forward search algorithm
 • Statistical Papers, 55(1), pp 233-252 (Znanstveni članek)
 • Liljana Ferbar Tratar, Blaž Mojškerc, Aleš Toman
  Demand forecasting with four-parameter exponential smoothing
 • International Journal of Production Economics, 181, pp 162-173 (Znanstveni članek)
 • Aleš Toman
  Ocenjevanje parametrov v Bayesovi statistiki
 • Obzornik za matematiko in fiziko, 65(1), pp 1-11 (Strokovni članek)
 • Aleš Toman
  Rešene naloge iz finančne matematike 1. Finančni instrumenti
 • Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 49 (Univerzitetni učbenik z recenzijo)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani