EF SEB LU logo

doc. dr. Aleša Saša Sitar

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 14.00 v P-344
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale v živo ali preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Spoštovani študenti, 14.9. govorilne ure odpadejo. Hvala za razumevanje.
Kratek življenjepis
Dr. Aleša Saša Sitar je diplomirala leta 1998 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Finance. Študij je nadaljevala na podiplomskem programu Poslovodenje in organizacija, kjer je leta 2000 uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Organizational Learning and Knowledge Management. Decembra 2003 in januarja 2004 se je udeležila doktorskega programa Knowledge Management na George Washington University, Institute for Knowledge Management, Washington DC, USA. Avgusta 2010 pa se je udeležila Poletne šole The ECPR Summer School in Methods and Techniques na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, kjer je poslušala predmet Introduction to Social Network Analysis. Doktorski študiju je zaključila leta 2012 z zagovorom doktorske disertacije z naslovom Vpliv organizacije na povezano učenje posameznikov v združbah, pod mentorstvom prof. dr. Rudija Rozmana. Od leta 2000 je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Katedri za management in organizacijo. Pri svojem pedagoškem delu pokriva predvsem področje organizacije in managementa, raziskovalno pa se ukvarja s preučevanjem procesa učenja v združbah, stilov učenja, prenosa znanja, ravnanja z znanjem, omrežji znanja in sodobnih pristopov za analizo organizacije. V preteklih letih je z različnimi prispevki sodelovala na številnih domačih in mednarodnih konferencah s področja organizacije, ravnanja z znanjem in učenja v združbah. Je članica združenj Slovenska akademija za management (SAM), Organizational Design Community (ODC) in Academy of Management (AOM) ter članica uredniškega recenzijskega odbora revij VINE - The Journal of Information and Knowledge Management Systems in The Learning organization, Emerald Group Publishing Ltd. Od leta 2012 do leta 2022 je bila vodja tima za organizacijo konferenc v okviru Društva Slovenska akademija za management. Leta 2018 se je udeležila IMTA - International Management Teachers Academy: Challenges and Paradoxes of Leading Change track na Bledu. Od januarja do aprila 2019 pa je gostovala na Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Croatia. Sodeluje pri več slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • HERNAUS, Tomislav, DRAGIČEVIĆ, Nikolina and SITAR, Aleša Saša
  Evasive (knowledge) hiding and task performance: the moderating role of accumulative job resources
 • Personnel Review, ahead-of-print, (objavljeni znanstveni članek)
 • HERNAUS, Tomislav, SITAR Aleša Saša, ALEKSIĆ MIRIĆ Ana
  Futuristic organizational design: The role of technological imperative in defining the changing nature of structure and people practices
 • Human Technological Resource Management (HTRM): New Insights into Revolution 4.0, Editors: Payal Kumar, Anirudh Agrawal and Pawan Budhwar, Emerald Publications, 2020, 3-18. (poglavje v monografski publikaciji)
 • SITAR Aleša Saša, BOGILOVIĆ Sabina, PAHOR Marko
  The relationship between informal knowledge sharing network and individual learning in organizations: Does the structuring of activities matter?
 • Drustvena istrazivanja, Vol. 28, Issue 1, 2019, pp. 109-128 (objavljeni znanstveni članek)
 • SITAR, Aleša Saša, ŠKERLAVAJ Miha
  Learning-structure fit part I: Conceptualizing the relationship between organizational structure and employee learning
 • The Learning Organization, Vol. 25 No. 5, 2018 pp. 294-304 (objavljeni znanstveni članek)
 • SITAR, Aleša Saša, PAHOR, Marko, ŠKERLAVAJ Miha
  Learning-structure fit part II: Empirical examination of the relationship between employee learning and the formalization, specialization, and standardization of work
 • The Learning Organization, Vol. 25 No. 6, 2018 pp. 370-382 (objavljeni znanstveni članek)
 • SITAR, Aleša Saša, MIHELIČ, Katarina Katja.
  The interplay of expatriates’ psychological and social capital for knowledge transfer
 • Economic and Business Review, Vol. 20, No. 2, 2018, pp. 195-219 (objavljeni znanstveni članek)
 • SITAR, Aleša Saša, ČERNE, Matej, ALEKSIĆ, Darija, MIHELIČ, Katarina Katja
  Individual Learning Styles and Creativity
 • Creativity Research Journal, 2016, Volume 28, Issue 3, pp. 334-341 (objavljeni znanstveni članek)
 • SITAR, Aleša Saša, MIHELIČ, Katarina Katja
  Strategije odpravljanja ovir pri prenosu znanja med matičnim podjetjem in podružnicami v tujini / Strategies for overcoming barriers to knowledge sharing between headquarters and subsidiaries abroad
 • Naše gospodarstvo, 2014, letn. 60, št. 3/4, str. 3-12. (objavljeni znanstveni članek)
 • RIBIERE, Vincent M., SITAR, Aleša Saša.
  The Critical Role of Culture in Knowledge Management.
 • V: GREEN, Annie (Editor), STANKOSKY, Michael (Editor), VANDERGRIFF, Linda (Editor). In Search of Knowledge Management : Pursuing Primary Principles. First Ed. Howard House: Emerald Group Publishing Limited, 2010, pp. 33-53. (poglavje v monografski publikaciji)
 • RIBIERE, Vincent M., SITAR, Aleša Saša.
  Critical role of leadership in nurturing a knowledge-supporting culture.
 • Knowledge management research and practice, Jul. 2003, vol. 1, no. 1, str. 39-48. (objavljeni znanstveni članek)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani