EF SEB LU logo

red. prof. dr. Andreja Cirman

 • Katedra za denar in finance (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.00 v D-112
 • Vljudno prosim za predhodno najavo po elektronski pošti, da lahko v primeru zaostrenih epidemiološlih razmer organiziram termine na zoom.
Kratek življenjepis
Andreja Cirman je redna profesorica na Katedri za denar in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2011 dalje je direktorica FELU MBA programa, v letih 2007-2013 pa je bila prodekanja za študijske zadeve Ekonomske fakultete. Na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za arhitekturo pou?uje predmete s podro?ja nepremi?nin, davkov in upravljalne ekonomike. Raziskovalno se ukvarja s podro?jem nepremi?nin, osebnih in javnih finance in je objavila številne ?lanke in prispevke v uglednih doma?ih in tujih revijah in knjigah. Je sopredsedujo?a delovni skupini Housing finance pri European Network for Housing Research, ?lanica Sosveta za statistiko cen pri Statisti?nem uradu Republike Slovenije, podpredsednica Projektnega sveta za prenovo sistema obdav?itve nepremi?nin pri Ministrstvu za finance, ?lanica FIABCi in American Real Estate Society. Svetovalno sodeluje z doma?imi in tujimi inštitucijami in je aktivna tudi v podjetniškem svetovanju na nepremi?ninskem podro?ju.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • CIRMAN, Andreja
  Intergenerational transfers as a response to changes in the housing market in Slovenia. European journal of housing policy, 8(2008), 3, pp. 303-315.
 • (Objavljeni znanstveni članki (zadnji))
 • MANDIČ, Srna, CIRMAN, Andreja
  Housing conditions and their structural determinants: comparisons within the enlarged EU
 • Urban studies, 2012, vol. 49, no. 4: 777-793 (Objavljeni znanstveni članki (zadnji))
 • CIRMAN, Andreja, MANDIČ, Srna, ZORIĆ, Jelena
  Decisions to renovate: identifying key determinants in Central and Eastern European post-socialist countries
 • Urban studies, Dec. 2013, vol. 50, no. 16: 3378-3393 (Objavljeni znanstveni članki (zadnji))
 • CIRMAN, Andreja, PAHOR, Marko, VERBIČ, Miroslav
  Determinants of time on the market in a thin real estate market
 • Engineering Economics, vol. 26, no. 1, pp. 4-11 (Objavljeni znanstveni članki (zadnji))
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani