EF SEB LU logo

viš. pred. mag. Damir Cibic

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.00 v RZ-302
Kratek življenjepis
Rodil sem se 24. marca 1953 v Ljubljani, kjer sem končal osnovno šolo in 1972 maturiral na II. gimnaziji v Ljubljani. Na Ekonomski fakulteti sem vpisal splošno ekonomsko smer in pod mentorstvom profesorja Staneta Krašovca izdelal diplomsko delo Razvoj marksistične prognoze propadanja kmeta in reševanje problema v socializmu. Na Ekonomski fakulteti sem vpisal podiplomski študij iz ekonomske analize in planiranja narodnega gospodarstva, ki sem ga zaključil z obrambo magistrskega dela Teorija neekvivalentne menjave. Mentor je bil profesor dr. Oto Norčič. V letih 1979-80 sem delal kot zunanji sodelavec Centra za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju. Od leta 1980 sem zaposlen na ekonomski fakulteti, najprej kot asistent pri Politični ekonomiji, nato kot višji predavatelj. V letu 1988 sem bil na šestmesečnem študijskem izpopolnjevanju na Cleveland State University, kjer sem delal kot raziskovalec na College of Business Administration in napisal študijo American Response to Single European Market. Na Ekonomski fakulteti sem delal pri naslednjih predmetih: Politična ekonomija, Teorija trgov in cen, Temelji ekonomije I in II, Uvod v narodno gospodarstvo, Uvod v gospodarstvo, Analiza poslovanja, Uvod v poslovanje. Sodelujem pri podiplomskem predmetu Računovodstvo za managerje. Ekonomske predmete sme predaval na Medicinski fakulteti, Naravoslovnotehniški fakulteti, Fakulteti za strojništvo in na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Predaval sem na seminarjih, ki jih je organiziral CISEF oziroma COEF. Kot zunanji sodelavec Sklada republike Slovenije za razvoj (oziroma kasneje Slovenske razvojne družbe) sem od leta 1992 do 1994 vodil projekt sanacije podjetja Videm Krško, od leta 1994 do 2005 pa projekt sanacije Tovarne dušika Ruše. Bil sem član nadzornega sveta Planike d.d., Slovenskih železarn d.d., Ljubljanski kabel d.d., Peko d.d. Vlada republike Slovenije me je let 1997 imenovala v komisijo za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev GSM, leta 2000 v komisijo za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev DCS 1800, v letu 2001 pa v komisijo za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS. Državni zbor Republike Slovenije me je junija 2001 imenoval za člana sveta za telekomunikacije, v katerem sem opravljal funkcijo podpredsednika.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani