EF SEB LU logo

mag. Danijela Voljč

vodja Službe za mednarodno sodelovanje 

  • Služba za mednarodno sodelovanje
Kratek življenjepis
Mag. Danijela Voljč je vodja Službe za mednarodno sodelovanje in direktorica Konfucijevega inštituta Ljubljana na Ekonomski fakulteti, Univerzi v Ljubljani. Na EF se je zaposlila pred več kot dvajsetimi leti in je do leta 1999 vodila rezidenčni magistrski študij. Nato je s prevzemom vodenja novo ustanovljene Službe za mednarodne odnose pomembno prispevala k internacionalizaciji celotne fakultete. Njeno delo je v največji meri povezano z vzpostavitvijo partnerske mreže s priznanimi poslovnimi šolami po svetu, inovativnim pristopom do mednarodne mobilnosti, skupnih programov in razvijanjem medkulturnih kompetenc. Pod njenim vodstvom so v Mednarodni pisarni izpeljali številne uspešne projekte, med njimi tudi eno največjih mednarodnih poletnih šol v Evropi ”Take the best from East and West”. Z ustanovitvijo Konfucijevega inštituta, se je internacionalizacija EF razširila v Azijo, vključno s študentskimi in akademskimi izmenjavami s Kitajsko ter v okviru evropskega projekta KEUDEUS izvajanje in priznavanje dvojnih diplom s šolami v Južni Koreji. Svoje dolgoletne mednarodne izkušnje posreduje kot gostujoča predavateljica in predavateljica na konferencah. Je tudi aktivna članica v mednarodnih združenjih EAIE, NAFSA, APAI in mrežah NICE, NIBES, ACE. Danijela Voljč je magistrirala na American University, Washington, DC. Do zaposlitve na EF je vrsto let živela v ZDA in Mehiki, kjer sta mednarodna dimenzija in medkulturni odnosi močno oblikovali njeno profesionalno pot.
Na vrh strani