doc. dr. Denis Marinšek, CFA

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 10.00 v RZ-401
 • Office hours by appointment only by e-mail. On request, office hours can also be held at the ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93923981634
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • GU samo ob predhodnem dogovoru prek e-maila.
Kratek življenjepis
Denis Marinšek se je rodil 25. aprila 1987 v Ljubljani. Po končani gimnaziji Bežigrad se je leta 2006 vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Dodiplomski študij je zaključil na smeri matematična ekonomija, kjer je dosegel povprečno oceno 9.78. Pod mentorstvom prof. dr. Aljoše Valentinčiča je zagovarjal diplomo z naslovom Investiranje na podlagi razmerja med notranjo vrednostjo in ceno, za katero je prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2009 se je vpisal na mednarodni magistrski program Poslovodenje in organizacija, smer finance. Program je zaključil s povprečno oceno 9.20 in pod mentorstvom prof. dr. Aljoše Valentinčiča napisal magistrsko delo z naslovom Finančno obnašanje slovenskih proizvodnih podjetij v obdobju 2006-2009. Za delo je ponovno prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2011 se je vpisal na interdisciplinarni doktorski študij Statistika, smer ekonomska in poslovna statistika. V doktoratu je proučeval aplikacijo večnivojskega linearnega modeliranja na področju strukture kapitala podjetij, premike v strukturi kapitala evropskih podjetij v obdobju 2005-2011, in vpliv zadolženosti na uspešnost poslovanja podjetja. V času doktorskega študija je uspešno pridobil finančni naziv »Chartered Financial Analyst«. Po zaključku magistrskega študija je bil eno leto zaposlen v družbi PDP, d. d., na mestu upravljavca naložb, nato pa se je vrnil na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je zaposlen na mestu visokošolskega učitelja za področje statistike. Od leta 2009 poučuje slovenske in angleške dodiplomske in podiplomske predmete iz področja statistike in multivariatne analize. Njegovo raziskovalno področje je uporaba statistike v financah.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Marinšek, Denis in Rogelj, Roman
  Spoznavanje multivariatne analize s programom R
 • EF, 2022 (Učbenik)
 • MARINŠEK, Denis in ROGELJ, Roman
  Spoznavanje statistične analize s programom R
 • EF, 2021 (Učbenik)
 • MARINŠEK, Denis
  Why does a firm go bankrupt?
 • 1st ed. Bingley: Emerald. 2021, str. 101-126, (Znanstveni članki)
 • MARINŠEK, Denis.
  A review of capital structure theory using a bibliometric analysis.
 • Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2015, vol. 12, no. 2, str. 69-84. [COBISS.SI-ID 22872294] (Znanstveni članki)
 • MARINŠEK, Denis, Pahor, Marko, Mramor, Dušan, Luštrik, Roman
  Do European firms behave as if they converge toward a target capital structure?
 • Journal of international financial management and accounting, 2015 (Znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani