EF SEB LU logo

red. prof. dr. Dušan Mramor

 • Katedra za denar in finance (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Dušan Mramor je doktoriral na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani (EFUL). Najprej je bil po diplomi dve leti zaposlen v Ljubljanski banki kot kreditni analitik. Sedaj je zaposlen kot redni profesor financ na EFUL. Poleg tega je bil šest let gostujoči profesor na Central European University v Budimpešti, dve leti raziskovalni sodelavec na School of Business, Indiana University, ZDA. Največji del njegovega raziskovalnega, pedagoškega in svetovalnega dela je na področju ekonomije in financ, to je: ekonomske politik, javnih financ, finančnih trgov, finančne analize, poslovnih financ, investicij, ocene vrednosti podjetij in kreditne analize. Je avtor več kot 30 raziskovalnih študij, vrste knjig, člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih revijah in številnih domačih in mednarodnih svetovalnih projektov za razna ministrstva, banke mednarodne institucije in podjetja. Imel je vabljena predavanja na številnih univerzah v Evropi, ZDA in Aziji, bil pa je tudi organizator vrste mednarodnih znanstvenih konferenc in član organov mednarodnih znanstvenih revij, konzultant Svetovne Banke in vrste podjetij ter bank. V obdobju od 1997 do 2001 je bil prodekan za gospodarske zadeve Ekonomske fakultete, od leta 2007 do 2013 pa dekan ter v letih 2000 do 2002 ter 2009 do 2013 predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani. V letu 2007 je bil podpredsednik in do leta 2010 tudi član izvršilnega odbora Evropskega finančnega združenja (European Finance Association - EFA). Do avgusta 2014 pa je bil podpredsednik upravnega odbora European Institute for Advanced studies in Management (EIASM), član Initial Accreditation Committee (IAC) mednarodne akreditacijske agencije AACSB, član njene evropske svetovalne komisije (EAC),član Mednarodnega svetovalnega odbora Maastricht University School of Business and Economics in od leta 2017 do 2020 član Mednarodnega svetovalnega odbora Hanken School of Economics, Helsinki. Bil je tudi predsednik ali član akreditacijskih komisij EQUIS in AACSB ter akreditacijski mentor različnim poslovnim in ekonomskim fakultetam po svetu. Od 1995 je bil tudi “Accredited Senior Appraiser” pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers). V letu 2020 je dobil visoko priznanje mednarodne akreditacijske agencije EFMD za prispevek k razvoju visokošolskega poslovnega izobraževanja v svetu: "EFMD Fellow". Od leta 2002 do 2004, ko je Slovenija vstopala v EU in ERM2, in v času izhoda iz globoke krize, od 2014 do 2016, je bil Minister za finance Republike Slovenije. V letu 2016 je bil proglašen za najboljšega evropskega finančnega ministra s strani revije The Banker za njegov velik prispevek k hitrem in učinkovitem izhodu iz globoke ekonomske krize, ki je temeljil na ustrezni analizi stanja in celovitem predlogu konsistentnih ukrepov. Od 1989 do 1991 je bil član sveta Narodne banke Slovenije in član upravnega odbora A Banke, od 1990 do 1994 podpredsednik upravnega odbora SKB banke in član Odbora za sprejem Ljubljanske borze, v obdobju od 1994 do 1999 predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, potem pa svetovalec Ministra za finance in član strateškega sveta predsednika vlade Republike Slovenije. V obdobju 2008 do 2012 je bil član strateškega sveta predsednika republike in v obdobju 2013/2014 podpredsednik Sveta za razvoj predsednice vlade Republike Slovenije. Od ustanovitve do leta 2009 pa je bil tudi član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • FOYE James, MRAMOR Dušan
  A new perspective on the international evidence concerning the book-price effect
 • Emerging markets finance & trade, 2016, vol. 52, iss. 10, pp. 2348-2363 (Objavljeni članki)
 • MARINŠEK, Denis, PAHOR, Marko, MRAMOR, Dušan, LUŠTRIK, Roman
  Do European firms behave as if they converge toward a target capital structure?
 • Journal of international financial management and accounting, Jun. 2016, vol. 27, iss. 2, pp. 97-125 (Objavljeni članki)
 • ČRNIGOJ, Matjaž, MRAMOR, Dušan.
  Alternative corporate governance paradigm and corporate financing : capital structure decisions in employee-governed firms.
 • Acta oeconomica, ISSN 0001-6373, 2015, vol. 65, iss. 2, str. 271-297 (Objavljeni članki)
 • FOYE, James, MRAMOR, Dušan, PAHOR, Marko.
  The persistence of pricing inefficiencies in the stock markets of the Eastern European EU nations.
 • Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2013, vol. 15, no. 2, str. 113-133, tabele. (Objavljeni članki)
 • FOYE, James, MRAMOR, Dušan, PAHOR, Marko.
  A respecified Fama French three-factor model for the new European Union member states.
 • Journal of international financial management and accounting, ISSN 0954-1314, 2013, vol. 24, no. 1, str. 3-25, (Objavljeni članki)
 • ČRNIGOJ, Matjaž, MRAMOR, Dušan
  Determinants of capital structure in emerging European economies : evidence from Slovenian firms
 • Emerg. mark. financ. trade, jan./feb. 2009, vol. 45, no. 1, pp. 72-89. (Objavljeni članki)
 • ŠUŠTERŠIČ, Maja, MRAMOR, Dušan, ZUPAN, Jure
  Consumer credit scoring models with limited data
 • Expert syst. appl.. [Print ed.], Apr. 2009, vol. 36, no. 3, pp. 4736-4744. (Objavljeni članki)
 • MRAMOR, Dušan, VALENTINČIČ, Aljoša
  Forecasting the liquidity of very small private companies
 • Journal of business venturing, 2003, vol. 18, no. , pp. 745-771 (Objavljeni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani