EF SEB LU logo

red. prof. dr. Dušan Mramor

 • Katedra za denar in finance (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • GU po predhodni najavi po e-mailu.
Kratek življenjepis
Dušan Mramor je doktoriral na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani, kjer je sedaj zaposlen kot redni profesor financ. Od leta 2002 do 2004 in od 2014 do 2016 je bil Minister za finance Republike Slovenije, od leta 2007 do 2013 dekan Ekonomske fakultete in v letih 2000 do 2002 ter 2009 do 2013 predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani. Poleg tega je bil šest let gostujo?i profesor na Central European University v Budimpešti, dve leti raziskovalni sodelavec na School of Business, Indiana University, ZDA, konzultant Svetovne Banke in vrste podjetij ter bank. Najprej pa je bil po diplomi dve leti zaposlen v Ljubljanski banki kot kreditni analitik. Najve?ji del njegovega raziskovalnega, pedagoškega in svetovalnega dela je na podro?ju financ, predvsem poslovnih financ, finan?nih trgov, finan?ne analize, investicij, ocene vrednosti podjetij in makro financ. Je avtor ve? kot 30 raziskovalnih študij, vrste knjig, ?lankov in svetovalnih projektov. Imel je vabljena predavanja na številnih univerzah v Evropi, ZDA in Aziji, bil pa je tudi organizator vrste mednarodnih znanstvenih konferenc in ?lan organov znanstvenih revij. Od 1989 do 1991 je bil ?lan sveta Narodne banke Slovenije in ?lan upravnega odbora A Banke, od 1990 do 1994 podpredsednik upravnega odbora SKB banke in ?lan Odbora za sprejem Ljubljanske borze, v obdobju od 1994 do 1999 pa predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in svetovalec Ministra za finance. V obdobju od 1997 do 2001 je bil prodekan za gospodarske zadeve Ekonomske fakultete in ?lan strateškega sveta predsednika vlade Republike Slovenije, v obdobju 2008 do 2012 ?lan strateškega sveta predsednika republike in v obdobju 2013/2014 podpredsevnik Sveta za razvoj predsednice vlade Republike Slovenije. Od ustanovitve do leta 2009 je bil ?lan strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, v letu 2007 podpredsednik in do leta 2010 tudi ?lan izvršilnega odbora Evropskega finan?nega združenja (European Finance Association). Do avgusta 2014 pa je bil podpredsednik upravnega odbora European Institute for Advanced studies in Management (EIASM), clan Initial Accreditation Committee (IAC) ameriške akreditacijske organizacije AACSB in ?lan njene evropske svetovalne komisije (EAC) ter ?lan Mednarodnega svetovalnega odbora Maastricht University School of Business and Economics. Bil je tudi predsednik ali ?lan akreditacijskih komisij EQUIS in AACSB ter akreditacijski mentor razli?nim poslovnim in ekonomskim fakultetam po svetu. Od 1995 je tudi “Accredited Senior Appraiser” pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers). Trenutno je ?lan Mednarodnega svetovalnega odbora Hanken School of Economics, Helsinki..
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • FOYE James, MRAMOR Dušan
  A new perspective on the international evidence concerning the book-price effect
 • Emerging markets finance & trade, 2016, vol. 52, iss. 10, pp. 2348-2363 (Objavljeni članki)
 • MARINŠEK, Denis, PAHOR, Marko, MRAMOR, Dušan, LUŠTRIK, Roman
  Do European firms behave as if they converge toward a target capital structure?
 • Journal of international financial management and accounting, Jun. 2016, vol. 27, iss. 2, pp. 97-125 (Objavljeni članki)
 • ČRNIGOJ, Matjaž, MRAMOR, Dušan.
  Alternative corporate governance paradigm and corporate financing : capital structure decisions in employee-governed firms.
 • Acta oeconomica, ISSN 0001-6373, 2015, vol. 65, iss. 2, str. 271-297 (Objavljeni članki)
 • FOYE, James, MRAMOR, Dušan, PAHOR, Marko.
  The persistence of pricing inefficiencies in the stock markets of the Eastern European EU nations.
 • Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2013, vol. 15, no. 2, str. 113-133, tabele. (Objavljeni članki)
 • FOYE, James, MRAMOR, Dušan, PAHOR, Marko.
  A respecified Fama French three-factor model for the new European Union member states.
 • Journal of international financial management and accounting, ISSN 0954-1314, 2013, vol. 24, no. 1, str. 3-25, (Objavljeni članki)
 • ČRNIGOJ, Matjaž, MRAMOR, Dušan
  Determinants of capital structure in emerging European economies : evidence from Slovenian firms
 • Emerg. mark. financ. trade, jan./feb. 2009, vol. 45, no. 1, pp. 72-89. (Objavljeni članki)
 • ŠUŠTERŠIČ, Maja, MRAMOR, Dušan, ZUPAN, Jure
  Consumer credit scoring models with limited data
 • Expert syst. appl.. [Print ed.], Apr. 2009, vol. 36, no. 3, pp. 4736-4744. (Objavljeni članki)
 • MRAMOR, Dušan, VALENTINČIČ, Aljoša
  Forecasting the liquidity of very small private companies
 • Journal of business venturing, 2003, vol. 18, no. , pp. 745-771 (Objavljeni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani