EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Jaka Cepec

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 9.00 v ZOOM
 • Prosim za predhodni dogovor preko maila, da lahko pošljem ZOOM vabilo
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Cepec, Jaka
  Corporate insolvency law - a necessity of market economy, lessons from history and Slovenia = Diritto fallimentare (delle società commerciali) : un bisogno di economia di mercato, lezioni dalla storia e dalla Slovenia
 • Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, letn. 22, 3, str. 765-790 (Objavljeni izvirni znanstveni članki)
 • Cepec J.
  Anatomija korporacijskega insolvenčnega prava : primerjalno-pravna in pravno-ekonomska analiza temeljev korporacijskega insolvenčnega prava
 • Znanstvene monografije Ekonomske fakultete (Monografije)
 • Cepec J.
  Ogledalo slovenskega insolvenčnega prava : pravno-empirična analiza učinkovitosti insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi družbami v Sloveniji,
 • Znanstvene monog[code345]afije Ekonomske fakultete (Monografije)
 • Cepec Jaka
  Insolvezplanverfahren in slowenischen Recht - Darstellung und kritische Analyse
 • WiRO, ISSN 0941-6293, 2015, 20, nu. 5, str. 129-134 (Objavljeni izvirni znanstveni članki)
 • CEPEC, Jaka, ZGAGA, Sabina
  Constitutional right to the privacy of correspondence and other means of communication as a potential obstacle to enforcement of EU and national Antitrust Law in Slovenia.
 • GERBRANDY, Anna; BERENDS, Woute-Jan; Removing obstacles : a mutual learning experience towards good practices in competition law enforcement, Europa Instituut Utrecht, 4). The Hague: Eleven International Publishing, cop. 2012, str. 83-104. (Objavljeni izvirni znanstveni članki)
 • Cepec, Jaka; Ivanc, Tjaša; Kežmah, Urška; Rašković, Matevž
  Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o., znanstvena monografija, GV Založba.
 • (Monografije)
 • Cepec, Jaka
  Položaj terjatev delavcev v insolvenčnih postopkih : pravno-ekonomska in primerjalno-pravna analiza.
 • Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2014, letn. 14, 399-426 (Objavljeni izvirni znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani