EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Jana Žnidaršič

  • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 18.00 v P-348
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Študente obveščam, da bom ta teden imela GU v sredo, 1. julija ob 10:00 uri. V virtualnem kabinetu se dobimo s pomočjo naslednjega linka, in sicer: https://ef-ul.zoom.us/j/7926202640 Sicer pa v poletnih mesecih juliju in avgustu 2020 GU ne bodo potekale po urniku, pač pa se bodo izvajale enkrat mesečno preko ZOOM-a. Datum in ura bosta sporočena na student netu.
Kratek življenjepis
Jana Žnidaršič je docentka za področje managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Katedri za management in organizacijo. Predava in sodeluje pri več predmetih na dodiplomski in podiplomski ravni: Poslovno komuniciranje, Business communication, Global business communication, Poslovno komuniciranje za managerje, Business skils, Management neprofitnih organizacij, Ekonomika izobraževanja I. Iz bibliografije je razvidno, da je aktivna na pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem področju. V obdobju pedagoške rasti in raziskovalnega dozorevanja na Ekonomski fakulteti se je udeležila številnih domačih in mednarodnih konferenc, kjer je predstavila ugotovitve s svojega raziskovalnega področja. Na šestih mednarodnih konferencah je prejela nagrado za najboljši prispevek, in sicer leta 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 ter 2010. Sodeluje tudi s Fakulteto za računalništvo in informatiko (kot predavateljica pri predmetu Organizacija in management) in s Filozofsko fakulteto (kot recenzentka ter pri interdisciplinarnih projektih). Zadnja leta se njen raziskovalni interes izrazito usmerja na področje ravnanja z ljudmi pri delu, s specifiko managiranja starejših zaposlenih, kar je tudi tema njene doktorske disertacije. Na strokovnem področju sodeluje s podjetji kot predavateljica na CISEFu na področjih izboljševanja interne komunikacije, spodbujanja inovativnosti v delovnem kolektivu ter motivacije zaposlenih za uresničevanje ciljev podjetja (npr. Trimo, 2006; Premogovnik Velenje, 2009). Izvaja tudi vsakoletna tematska predavanja na srečanjih in posvetih, ki jih organizira Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije ter GZS.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani