EF SEB LU logo

doc. dr. Judita Peterlin

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.45 v VP-202
Kratek življenjepis
Doc. dr. Judita Peterlin je clanica Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer Katedre za management in organizacijo. Izpopolnjevala se je med drugim tudi na mednarodnih institucijah: European Institute for Advanced Studies in Management (Bruselj, Belgija), Lehigh University, Iacocca Institute (Bethlehem, ZDA), WSB-NLU Univerza (Nowy Sacz, Poljska), St. Gallen University (St. Gallen, Švica). Sodeluje pri sledecih predmetih: Management v angleškem jeziku, Temelji managementa in organizacije, Temelji managementa in Napredni management. Aktivno sodeluje pri programski raziskovalni skupini, ki jo vodi prof. dr. Vlado Dimovski, obsegajoc podrocja teorije razvoja vodenja, managementa ucenja in mnogoterih inteligentnosti in trajnostnega razvoja.Njeno raziskovalno podro?je so sodobni pristopi v managementu, še posebej pa se posveca razvoju vodij v uceci se organizaciji in družbeni inovaciji. V soavtorstvu s prof. dr. Vladom Dimovskim in prof. dr. Sandro Penger je leta 2009 objavila znanstveno monografijo Avtenticno vodenje v uceci se organizaciji, leta 2013 je postala soavtorica monografije Napredni management, ki je izšla v zbirki Maksima Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 2017 pa soavtorica knjige Advanced management and Leadership Practice. Judita Peterlin je koordinatorka evropskega projekta na Ekonomski fakulteti Joint Program for Sustainability Leadership; Innovation Cooperation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships. V okviru Univerze v Ljubljani je aktivna pri promociji druzbene inovacije in razvoja kurikuluma poslovnega in podjetniskega udejstvovanja študentov in poslovne skupnosti s širšimi dobrodejnimi ucinki za družbo in naravo.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra.
  Razvoj trajnostnega vodenja študentov menedžmenta
 • Didactica Slovenica (Objavljeni raziskovalni dosežki)
 • DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, PETERLIN, Judita. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, poslovno izobraževanje, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-67-9.
 • (Objavljeni raziskovalni dosežki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani