izr. prof. dr. Judita Peterlin

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v Zoom
 • Spoštovani, govorilne ure potekajo po predhodni najavi po elektronski pošti. / Dear students, office hours are through email consultations.
Kratek življenjepis
Judita Peterlin je članica Katedre za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Izpopolnjevala se je med drugim tudi na mednarodnih institucijah: European Institute for Advanced Studies in Management (Bruselj, Belgija), Lehigh University, Iacocca Institute (Bethlehem, ZDA), WSB-NLU Univerza (Nowy Sacz, Poljska), St. Gallen University (St. Gallen, Švica) in Macquarie University Macquarie Business School (Sydney, Avstralija). Sodeluje pri sledečih predmetih: Management v angleškem jeziku, Temelji managementa in organizacije, Temelji managementa, Strateško vodenje in odgovornost in Napredni management. Aktivno sodeluje pri programski raziskovalni skupini, ki jo vodi prof. dr. Vlado Dimovski, obsegajoč področja teorije razvoja vodenja, managementa učenja in mnogoterih inteligentnosti in trajnostnega razvoja. Njeno raziskovalno področje so sodobni pristopi v managementu, še posebej pa se posveča razvoju vodij v uceci se organizaciji in družbeni inovaciji. V soavtorstvu s prof. dr. Vladom Dimovskim in prof. dr. Sandro Penger je leta 2009 objavila znanstveno monografijo Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, leta 2013 je postala soavtorica monografije Napredni management, ki je izšla v zbirki Maksima Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 2017 pa soavtorica knjige Advanced management and Leadership Practice. Judita Peterlin je koordinatorka projekta Ekobralne značke Ekonomske fakultete na področju poslovnih ved v okviru Ekoodbora Ekonomske fakultete UL in Ekošole. V okviru Univerze v Ljubljani je aktivna pri promociji druzbene inovacije in razvoja kurikuluma poslovnega in podjetniškega udejstvovanja študentov in poslovne skupnosti s širšimi dobrodejnimi učinki za družbo in naravo.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra.
  Razvoj trajnostnega vodenja študentov menedžmenta
 • Didactica Slovenica (Objavljeni raziskovalni dosežki)
 • DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, PETERLIN, Judita. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, poslovno izobraževanje, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-67-9.
 • (Objavljeni raziskovalni dosežki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani