red. prof. dr. Katarina Katja Mihelič

  • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
  • Govorilne ure
  • torek ob 12.45 v P-312
  • Spoštovane študentke in študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru.preko e-pošte katja.mihelic@ef.uni-lj.si . Želim vam lep dan!
Kratek življenjepis
Katarina Katja Mihelič je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer kot redna profesorica za področji managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo. Raziskovalno se je med drugim izpopolnjevala na University of Vienna (Avstrija) in Northumbria University (Velika Britanija). Pri svojem pedagoškem delu pokriva predvsem podrocje vedenja ljudi v organizacijah, njeno raziskovalno podrocje pa obsega konflikte med profesionalnim in zasebnim življenjem, eticno vedenje, zavzetost in determinante individualnega uspeha. Vodila delovni paket v okviru mednarodnega interdisciplinarnega projekta GETM3 Obzorje 2020 (MSCA-RISE na temo praks ravnanja s talenti, v katerem sodelujejo partnerske institucije iz petih držav (aktivnostim lahko sledite na naši FB strani https://www.facebook.com/getm3global/).Je tudi svetovalka kluba BGS na Ekonomski fakulteti, ki združuje najboljše študente na šolah z AACSB akreditacijo. Redno se udeležuje domacih in mednarodnih konferenc s podrocja managementa, organizacijskega vedenja in vodenja, na katerih je prejela tudi nagrade za najboljši članek (npr. Academy of Management Annual Meeting in EURAM). Svoje prispevke objavlja v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, med njimi Human Resource Management, Journal of Business Ethics, Personnel Review.

Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani