asist. Katarina Sitar Šuštar, mag. posl. ved

  • Katedra za denar in finance (redna članica)
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v RZ-302
  • Prosim, da se za udeležbo na govorilnih urah predhodno najavite po elektronski pošti.
Kratek življenjepis
Katarina Sitar Šuštar, MBA, pooblaščena revizorka.Pred zaposlitvijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani sem bila direktorica in partnerka v KPMG Slovenija, d.o.o., kjer sem vodila oddelek revizije in bila kot partner zadolžena za področje kadrov in izobraževanja. Na področju revidiranja sem se osredotočala na revidiranje finančnih institucij, telekomunikacij in javnega sektorja. Sodelovala sem tudi pri skrbnih pregledih zavarovalnic in vodila projekte dajanja zagotovil na prospekte pri izdaji finančnih inštrumentov na tujih trgih, pa tudi projekte vpeljave novih računovodskih standardov.Kot predavateljica sem sodelovala z SDH, še vedno sodelujem z ZNS in predavam na Slovenskem inštitutu za revizijo. Stik s prakso na področju revidiranja in računovodenja ohranjam kot članica zavoda Osnovne šole Frana Albrehta in kot zunanja članica revizijskih komisij v Pošti Slovenija, Pozavarovalnici Sava in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici. Hkrati izvajam preglede kakovosti pri posameznih revizijah subjektov javnega interesa in pri pregledu poročanja javnih družb, ki ga izvaja regulator.
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani