izr. prof. dr. Kir Kuščer

 • Katedra za ekonomijo (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v RZ-106
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. https://uni-lj-si.zoom.us/j/98043209059?pwd=aUVDelVSYTNjVlJBTnBBSG9aeGpVUT09
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • MIHELIČ, Katarina Katja, DEBEVEC, Jasmina, HOHNJEC, Simon, KUŠČER, Kir, LAMPE, Andreja, TROBEC, Domen
  Turistični proizvod in destinacijski management ter marketing v Beli krajini
 • V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.). Prestrukturiranje podjetij v globalizaciji. V Ljubljani: Časnik Finance, 2007, str. 267-281. [COBISS.SI-ID 17460710] (Poglavje v monografski publikaciji)
 • MIHALIČ, Tanja, KUŠČER, Kir.
  Indeks turističnega zaupanja : ekonomski rezultati in priložnosti slovenskega turizma
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. 6 str., ilustr. ISBN 978-961-240-129-0. [COBISS.SI-ID 237629696] (Projekti)
 • MIHALIČ, Tanja, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, PAHOR, Marko, KUŠČER, Kir
  Ocena izvedljivosti projekta ZOI Bled 2018. 1. natis
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 113 str., 29 str., ilustr. ISBN 978-961-240-157-3. [COBISS.SI-ID 244096768] (Projekti)
 • FARČNIK, Daša, KUŠČER, Kir, TROBEC, Domen
  Indebtedness of the tourism sector in Mediterranean countries
 • Tourism economics, ISSN 1354-8166, 2015, vol. 21, no. 1, str. 141-157, doi: 10.5367/te.2014.0441. [COBISS.SI-ID 22493670] (Izbrani članki)
 • KUŠČER, Kir, MIHALIČ, Tanja.
  The impact of innovativeness on mountain destination development
 • PECHLANER, Harald, INNERHOFER, Elisa (ur.). Competence based innovation in hospitality and tourism. Surrey, Velika Britanija- Gower publishing, 2015 (Poglavje v monografski publikaciji)
 • KUŠČER, Kir
  Determining indicators of mountain destination development
 • Tourism analysis, ISSN 1083-5423, 2014, vol. 19, iss. 4, str. 441-460, doi: 10.3727/108354214X14090817031071. [COBISS.SI-ID 22402022] (Izbrani članki)
 • KUŠČER, Kir
  Determining factors of mountain destination innovativeness
 • Journal of vacation marketing, ISSN 1356-7667, 2013, vol. 19, no. 1, str. 41-54, doi: 10.1177/1356766712461404. [COBISS.SI-ID 21323238] (Izbrani članki)
 • KUŠČER, Kir, MIHALIČ, Tanja
  Određivanje okoliša važnih za razvoj planinskih destinacija = Determining important environments for mountain destination development
 • ISSN 0353-4316, Dec. 2014, vol. 26, no. 2, str. 103-129. [COBISS.SI-ID 22404326] (Izbrani članki)
 • ŠEGOTA, Tina, MIHALIČ, Tanja, KUŠČER, Kir
  The impact of residents' informedness and involvement on their perceptions of tourism impacts : the case of Bled
 • Journal of destination marketing & management, ISSN 2212-571X, Sep. 2017, vol. 6, iss. 3, str. 196-206, doi: 10.1016/j.jdmm.2016.03.007. [COBISS.SI-ID 23065574] (Članki)
 • KUŠČER, Kir, MIHALIČ, Tanja, PECHLANER, Harald
  Innovation, sustainable tourism and environments in mountain destination development : a comparative analysis of Austria, Slovenia and Switzerland
 • Journal of sustainable tourism, ISSN 0966-9582, 2017, vol. 25, iss. 4, str. 489-504, doi: 10.1080/09669582.2016.1223086. [COBISS.SI-ID 23295206] (Izbrani članki)
 • MIHALIČ, Tanja, ŠEGOTA, Tina, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, KUŠČER, Kir
  The influence of the political environment and destination governance on sustainable tourism development : a study of Bled, Slovenia
 • Journal of sustainable tourism, ISSN 0966-9582, 2016, vol. 24, iss. 11, str. 1489-1505, doi: 10.1080/09669582.2015.1134557. [COBISS.SI-ID 23046374] (Članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani