EF SEB LU logo

strok. sod. Lidija Baloh, spec.

strokovna sodelavka 

  • Služba za kakovost
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Lidija Baloh, Služba za kakovost in Center za svetovanje in razvoj študentov. Lidija Baloh od leta 2010 deluje na podrocju izobraževanj v Centru za svetovanje in razvoj študentov. Po izobrazbi je spec. poslovodenja malih podjetij in je bila leta 2013 izvoljena v habilitacijski naziv strokovne sodelavke za podrocje organizacije. V petnajst letnih delovnih izkušnjah je pridobila znanja s podrocij organizacije dogodkov, projektnega managementa, digitalizacije, ter dela na podrocju spremljanja in vrednotenja kakovosti. Njena primarna podrocja ekspertize so izvedba, organizacija in koordinacija delavnic za študente, predvsem na podrocju osebnega, profesionalnega in ucnega razvoja. V delavnice vsebinsko umešca kreativna znanja ter vsa preostala potrebna znanja, ki podajajo rešitve na zahteve hitro spreminjajocega se poslovnega in akademskega okolja. Ima habilitacijski naziv za podro?je organizacije in je tudi licenciran in certificiran NLP Praktik (Neurolingvisti?no programiranje), SDI trener (Strength Deployment Inventory - SDI®) ter u?enka in u?iteljica CoRT 1 in CoRT4 (Cognitive Research Trust - DeBono). Ima mednarodni certifikat: People 1st Group Training Certificat (GTC).
Na vrh strani