EF SEB LU logo

strok. sod. Lidija Baloh, spec.

strokovna sodelavka 

  • Služba za kakovost
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Lidija Baloh deluje na področju izvedbe in digitalizacije izobraževanj. Po izobrazbi je spec. poslovodenja malih podjetij. V dvajset letnih delovnih izkušnjah je pridobila znanja s podrocij organizacije dogodkov, projektnega managementa, digitalizacije, tehnik poučevanja in hitrega učenja ter spremljanja in vrednotenja kakovosti. Njena primarna podrocja ekspertize so izvedba, organizacija in koordinacija izobraževanj, v povezavi z osebnim, profesionalnim in ucnim razvojem. V izobrazevanja vsebinsko umešca kreativna znanja ter vsa preostala potrebna znanja, ki podajajo rešitve na zahteve hitro spreminjajocega se poslovnega in akademskega okolja.

Izobraževanja in certifikati:
- habilitacijski naziv za podrocje organizacije
-licenciran in certificiran NLP Praktik (Neurolingvistično programiranje)
- SDI trener (Strength Deployment Inventory - SDI®)
- učiteljica CoRT 1 in CoRT4 (Cognitive Research Trust - DeBono)
- učiteljica naprednejših tehnik razmišljanja CoRT 2 in CoRT3 (Cognitive Research Trust - DeBono)
- mednarodni certifikat: People 1st Group Training Certificat (GTC)
- opravljena izobraževanja s področja gestalt pristopov
- certifikat iz tehnik hitrega ucenja in pomnenja (Superbrain; Memory trainer, Memory techniques).
Na vrh strani