doc. dr. Luka Tomat

  • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (redni član)
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 16.00 v R-401
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Luka Tomat je leta 2007 končal dodiplomski študij Poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po uspešnem zaključku se je vpisal na znanstveni magistrski študij informacijsko-upravljalskih ved, ki ga je uspešno zaključil leta 2010 in nadaljeval z doktorskih študijem, kjer je proučeval področje operacijskih raziskav. Del operacijskih raziskav predstavlja tudi optimizacija, problem eno-dimenzionalnega razreza materiala, ki ga je Luka Tomat raziskoval v okviru doktorske disertacije, pa sodi med optimizacijske probleme. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal leta 2014 in pridobil naziv doktor znanosti. Luka Tomat je bil na Ekonomski fakulteti zaposlen v letih 2010 – 2014 kot mladi raziskovalec, kasneje pa je z Ekonomsko fakulteto sodeloval v okviru različnih projektov. Od leta 2017 dalje je redni član Katedre za poslovno informatiko in logistiko, kjer predava različne predmete na dodiplomskem in podiplomskem študiju tako v slovenskem kot angleškem jeziku, izvaja znanstvene raziskave in sodeluje pri raziskovalnih in strokovnih projektih. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem managementa informatike, optimizacije, podatkovnega rudarjenja, poslovne inteligence, masovnih podatkov, informacijskih tehnologij v turizmu, elektronskega poslovanja in informatike v zdravstvu.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
  • TOMAT, Luka, TRKMAN, Peter, MANFREDA, Anton
    Personality in information systems professions: identifying archetypal professions with suitable traits and candidates' ability to fake-good these traits
  • Info[code345]mation technology [code038] people. 2022, vol. 35, iss. 8, st[code345]. 52-73. ISSN 0959-3845 (Informacijski sistemi)
  • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani