EF SEB LU logo

red. prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier

 • Katedra za trženje (predstojnica katedre)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 13.30 v P-305
 • Prosim za predhodno najavo na naslov: maja.konecnik@ef.uni-lj.si.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Do nadaljnjega bom imela govorilne ure v obliki spletnih sestankov: https://ef-ul.zoom.us/j/95021073700?pwd=Y2dqdi9tKzVRWTZnMGNDODlRbHBhdz09.
Kratek življenjepis
Maja Kone?nik Ruzzier je profesorica trženja na ljubljanski ekonomski fakulteti, na kateri je tudi diplomirala, magistrirala in doktorirala. Med njenim izobraževanjem in delom na fakulteti se je dodatno izobraževala na številnih mednarodnih uglednih univerzah. Obiskovala je doktorski program trženja na švicarski univerzi v St. Gallnu, bila gostujo?a raziskovalka (Kelly School of Business, Indiana University, ZDA; Norwegian School of Management, BI, Norveška) ter gostujo?a profesorica (Griffith Business School, Avstralija). Kone?nik Ruzzierjeva je avtorica oz. soavtorica ve? kot 40 ?lankov s podro?ja blagovnih znamk, trženja, turizma in destinacij, ki so bili objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, med ostalimi v reviji Journal of Business Research, Annals of Tourism Research, Journal of Brand Management, Journal of Travel Research, Canadian Journal of Administrative Sciences, Baltic Journal of Management. Kvaliteta njenih objav se odraža v visoki mednarodni odmevnosti, vidni v mnogoštevilnih citatih (preko 2800 citatov po Google Scholarju v juniju 2019). Še posebej velja izpostavit odmevnost njenega ?lanka, objavljenega v vodilni svetovni reviji na podro?ju (Annals of Tourism Research; IF (2011) = 3.259), ki je najpogosteje citiran ?lanek v petletnem obdobju (2007-2012). Je ?lanica uredniških odborov v dolo?enih revijah ter recenzentka v ve? kot 20 znanstvenih revijah. Je avtorica petih knjig; zadnja med njimi (Marketing for Entrepreneurs and SMEs) je bila izdana pri mednarodni založni Edward Elgar in napisana v soavtorstvu z Mitjem Ruzzierjem in Robertom D. Hisrichom. Je ?lanica trženjskih in turisti?nih znanstvenih in strokovnih združenj v Sloveniji in tujini in vabljena govornica na številnih doma?ih in mednarodnih konferencah (kot npr. konference Svetovne Turisti?ne Organizacije – UNWTO). Na ljubljanski ekonomski fakulteti je nosilka pri predmetih, ki pokrivajo splošna trženjska podro?ja (Temelji trženja), njihov prenos na turisti?no dejavnost (Trženje v turizmu) ter podro?ja, ki osvetljujejo tematiko blagovnih znamk (Management blagovnih znamk). Prav tako je gostujo?a profesorica na nekaterih tujih univerzah (University of Applied Sciences, Upper Austria; Griffith Business School, Australia). Pedagoške in raziskovalne izkušnje prenaša tudi na slovensko poslovno dogajanje. Svoja razmišljanja posreduje preko objavljanja strokovnih ?lankov v slovenskih revijah in ?asopisih ter s pomo?jo predavanj slovenskim podjetjem. Še posebej jo veseli delo svetovalke na podro?ju strateškega trženja in razvoja blagovnih znamk. Do sedaj je sodelovala pri razvoju trženjskih strategij in strategij blagovnih znamk za številna podjetja in organizacije. Med ostalimi bi veljalo izpostaviti njeno pomembno vlogo pri razvoju aktualne znamke I feel Slovenia, ki je tudi v mednarodnem pogledu obravnavana kot ena izmed boljših primerov razvoja znamk držav. Maja Kone?nik govori aktivno angleški in nemški jezik. V prostem ?asu z veseljem odkriva zanimivosti svetovnih turisti?nih destinacij, ki jo navdušujejo predvsem z raznolikostjo kultur in navad ljudi. Uživa v raznovrstnih doživetjih povezanih z morjem in snegom.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja, GARTNER, William C. Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, 2007, vol. 34, no. 2, pp. 400-421.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONECNIK RUZZIER, Maja, DE CHERNATONY, Leslie (2013): Developing and applying a place brand identity model: The case of Slovenia. Journal of Business Research, 2013, vol. 66, iss. 1.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • RUZZIER, Mitja, KONEČNIK RUZZIER, Maja (2015): On the relationship between firm size, resources, age at entry and internationalization: The case of Slovenian SMEs. Journal of Business Economics and Management, vol. 16, iss. 1, pp. 52-73.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, HISRICH, Robert D., KONEČNIK RUZZIER, Maja. Human capital and SME internationalization: A structural equation modeling study. Canadian Journal of Administrative Science, 2007, vol. 24, no. 1, pp. 15-29.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja. Extending the tourism destination image concept into customer-based brand equity for a tourism destination. Economic Research, 2010, vol. 23, no. 3, pp. 24-42.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja, RUZZIER, Mitja. The customer's perspective on the tourism destination brand: A structural equation modeling study. Transformations in Business and Economics, 2008, vol. 7, no. 1, pp. 169-184.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja. Clarifying the concept of customer-based brand equity for a tourism destination. Annales, Series Historia et Sociologia, 2010, vol. 20, no. 1, pp. 189-200.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • Razvoj in implementacija nacionalne znamke I feel Slovenia.
 • (Svetovalna dejavnost)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani