EF FELU logo

red. prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier

 • Katedra za trženje (namestnica predstojnika katedre)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.15 v P-305
 • Prosim za predhodno najavo na naslov: maja.konecnik@ef.uni-lj.si.
Kratek življenjepis
Maja Konečnik Ruzzier je izredna profesorica trženja na ljubljanski ekonomski fakulteti, na kateri je tudi diplomirala, magistrirala in doktorirala. Za svojo doktorsko disertacijo je prejela dve mednarodni nagradi: TTRA Keeling dissertation award 2008 in Scientific price ITB 2008. Med njenim izobraževanjem in delom na fakulteti se je dodatno izobraževala na številnih mednarodnih uglednih univerzah. Obiskovala je doktorski program trženja na švicarski univerzi v St. Gallnu, bila gostujoča raziskovalka (Kelly School of Business, Indiana University, ZDA; Norwegian School of Management, BI, Norveška) ter gostujoča profesorica (Griffith Business School, Avstralija). Konečnik Ruzzierjeva je avtorica oz. soavtorica več kot 40 člankov s področja blagovnih znamk, trženja, turizma in destinacij, ki so bili objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, med ostalimi v reviji Journal of Business Research, Annals of Tourism Research, Journal of Brand Management, Journal of Travel Research, Canadian Journal of Administrative Sciences, Baltic Journal of Management. Kvaliteta njenih objav se odraža v visoki mednarodni odmevnosti, vidni v mnogoštevilnih citatih (preko 970 citatov po Google Scholarju v januarju 2015). Še posebej velja izpostavit odmevnost njenega članka, objavljenega v vodilni svetovni reviji na področju (Annals of Tourism Research; IF (2011) = 3.259), ki je najpogosteje citiran članek v petletnem obdobju (2007-2012). Je članica uredniških odborov v določenih revijah ter recenzentka v več kot 20 znanstvenih revijah. Je avtorica petih knjig; zadnja med njimi (Marketing for Entrepreneurs and SMEs) je bila izdana pri mednarodni založni Edward Elgar in napisana v soavtorstvu z Mitjem Ruzzierjem in Robertom D. Hisrichom. Je članica trženjskih in turističnih znanstvenih in strokovnih združenj v Sloveniji in tujini in vabljena govornica na številnih domačih in mednarodnih konferencah (kot npr. konference Svetovne Turistične Organizacije – UNWTO)).Na ljubljanski ekonomski fakulteti je nosilka pri predmetih, ki pokrivajo splošna trženjska področja (Temelji trženja), njihov prenos na turistično dejavnost (Trženje v turizmu) ter področja, ki osvetljujejo tematiko blagovnih znamk (Management blagovnih znamk). Prav tako je gostujoča profesorica na nekaterih tujih univerzah (University of Applied Sciences, Upper Austria; Griffith Business School, Australia). Pedagoške in raziskovalne izkušnje prenaša tudi na slovensko poslovno dogajanje. Svoja razmišljanja posreduje preko objavljanja strokovnih člankov v slovenskih revijah in časopisih ter s pomočjo predavanj slovenskim podjetjem. Še posebej jo veseli delo svetovalke na področju strateškega trženja in razvoja blagovnih znamk. Do sedaj je sodelovala pri razvoju trženjskih strategij in strategij blagovnih znamk za številna podjetja in organizacije. Med ostalimi bi veljalo izpostaviti njeno pomembno vlogo pri razvoju aktualne znamke I feel Slovenia, ki je tudi v mednarodnem pogledu obravnavana kot ena izmed boljših primerov razvoja znamk držav. Maja Konečnik govori aktivno angleški in nemški jezik. V prostem času z veseljem odkriva zanimivosti svetovnih turističnih destinacij, ki jo navdušujejo predvsem z raznolikostjo kultur in navad ljudi. Uživa v raznovrstnih doživetjih povezanih z morjem in snegom.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja, GARTNER, William C. Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, 2007, vol. 34, no. 2, pp. 400-421.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONECNIK RUZZIER, Maja, DE CHERNATONY, Leslie (2013): Developing and applying a place brand identity model: The case of Slovenia. Journal of Business Research, 2013, vol. 66, iss. 1.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • RUZZIER, Mitja, KONEČNIK RUZZIER, Maja (2015): On the relationship between firm size, resources, age at entry and internationalization: The case of Slovenian SMEs. Journal of Business Economics and Management, vol. 16, iss. 1, pp. 52-73.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, HISRICH, Robert D., KONEČNIK RUZZIER, Maja. Human capital and SME internationalization: A structural equation modeling study. Canadian Journal of Administrative Science, 2007, vol. 24, no. 1, pp. 15-29.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja. Extending the tourism destination image concept into customer-based brand equity for a tourism destination. Economic Research, 2010, vol. 23, no. 3, pp. 24-42.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja, RUZZIER, Mitja. The customer's perspective on the tourism destination brand: A structural equation modeling study. Transformations in Business and Economics, 2008, vol. 7, no. 1, pp. 169-184.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • KONEČNIK RUZZIER, Maja. Clarifying the concept of customer-based brand equity for a tourism destination. Annales, Series Historia et Sociologia, 2010, vol. 20, no. 1, pp. 189-200.
 • (Izvirni znanstveni članek)
 • Razvoj in implementacija nacionalne znamke I feel Slovenia.
 • (Svetovalna dejavnost)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani