EF SEB LU logo

red. prof. dr. Maks Tajnikar

 • Katedra za ekonomijo (redni član)
 • Katedra za podjetništvo (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • torek ob 14.00 v P-304
Kratek življenjepis
Maks Tajnikar je doktor ekonomije in podjetništva ter redni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) in minister za gospodarstvo (1993-1996) v Vladi Republike Slovenije. V obdobju 2001-2007 je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 500 znanstvenih in strokovnih člankov v različnih domačih in tujih časopisih, učbenike s področja mikroekonomike, makroekonomike, upravljalne ekonomike, managiranja rastočih poslov, podjetništva in post-keynesianske ekonomske teorije. Je avtor petih knjig in soavtor v večjem številu knjig in monografij. Kot avtor ali soavtor je objavil več kot 65 recenziranih znanstvenih tekstov. Sodeloval je na več kot 80 mednarodnih konferencah in izdelal več kot 95 svetovalnih del. V zadnjih osmih letih je bil uvodničar na 8 mednarodnih konferencah. Že od osemdesetih let je objavljal v časopisih in strokovnih revijah.Bil je član nadzornih svetov in svetov bolnišnic (tudi UKC Ljubljana) ter ustanovitelj večjega števila novih študijskih programov v Sloveniji in v tujini, med drugim tudi podiplomskega programa Ekonomika in management v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Sedaj raziskovalno največ deluje na področju makroekonomike, ekonomike rastočih podjetij, ekonomike javnega sektorja in zdravstvene ekonomike. Leta 2015 je s soavtorji pripravil obsežno reformo zdravstva v Sloveniji.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Maks Tajnikar
  From a Labour-Managed Economy to Market Economy: A Contribution to Economic Transformation
 • Atlantic Economic Journal, 2000, 1, vol.28, str. 93-103 (znanstveni članek)
 • Maks Tajnikar
  Transitional Adjustment of Large Companies in Slovenia and Economic Policy
 • Post-Communist Economies, 2001, 3, str. 331-344 (znanstveni članek)
 • Maks Tajnikar, Petra Došenovič Bonča, Lidija Zajec
  Harvesting High Growth Firms
 • Simon Parker, ed.: The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures. New York: Springer Science Business Media, 2006, str. 533-582 (del monografije)
 • Maks Tajnikar, Nina Ponikvar
  National Accounts Data and Macroeconomic Analysis – A Comparative Study of Czech Republic, Germany, Greece, Ireland and Slovenia
 • Praque Economic Papers, 2006, vol. XV, št. 2, str. 135-155 (znanstveni članek)
 • Ksenja Pušnik, Maks Tajnikar
  Technical and Cost Efficiency as Deterniant of Business Failures of Small Firms
 • Eastern European Economics, št. 1, vol. 46, 2008, str. 43-62 (znanstveni članek)
 • Maks Tajnikar, Jasmina Debevec
  Funding system of full-time higher education and technical efficiency: case of the University of Ljubljana
 • Education Economics. Vol. 16, št. 3, 2008, str. 289-303 (znanstveni članek)
 • Maks Tajnikar, Petra Došenovič Bonča
  Slovenia. Global Marketplace for Private Health Insurance. Strenght in Numbers
 • Ed. Aleksander S. Preker, Peter Zweifel amd Onno P. Schellekens. The World Bank, Washington, D.C., 2010, str. 369-400 (del monografije)
 • Ksenja Pušnik, Maks Tajnikar
  Heterogeneity and Competitiveness of Entrepreneurial Prosesses in the European Union with Special Attention on Croatia as Candidiate Country
 • South East European Journal of Economics and Business, št. 1, vol. 5, 2010, str. 7-18 (znanstveni članek)
 • Nina Ponikvar, Maks Tajnikar
  Are the Determinants of Marup Size Industry-Specific? The Case of Slovenian Manufacturing Firms
 • Panoeconomicus, No 2, 2011, str. 229-244 (znanstveni članek)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani