EF SEB LU logo

red. prof. dr. Marko Hočevar

  • Katedra za računovodstvo in revizijo (redni član)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Rodil sem se 28. 7. 1962 v Ljubljani. Po opravljeni diplomi (1987) sem se zaposlil na Ekonomski fakulteti kot stažist raziskovalec. Magistriral sem decembra 1990 z nalogo "Revidiranje internih kontrol v podjetju". Mentor pri izdelavi magistrske naloge mi je bil prof. dr. Ivan Turk. Doktorsko disertacijo z naslovom "Oblikovanje računovodskih informacij za poslovodsko nadziranje po mestih odgovornosti" (mentor prof. dr. Ivan Turk) sem uspešno zagovarjal oktobra 1994 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V naziv docenta sem bil izvoljen novembra 1995. Leta 2000 sem bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje računovodstva. Leta 2005 pa za rednega profesorjaRaziskovalno se ukvarjam s problematiko oblikovanja informacij za poslovodsko odločanje. Sem avtor številnih strokovnih knjig, učbenikov in člankov. Ukvarjam se s svetovalnim delom in sem oziroma sem bil član večih nadzornih svetov (Telekom, d,d., Elan, d.o.o., LipBled, d.d., BPT Tržič, d.d., Mladinska knjiga Trgovina, d.d.).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani