red. prof. dr. Marko Jaklič

 • Katedra za ekonomijo (redni član)
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridruženi član)
 • Katedra za management in organizacijo (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-342
 • Prosim, da se na govorilne ure najavite preko elektronske pošte.
Kratek življenjepis
Prof. dr. Marko Jaklič je na Ekonomski fakulteta v Ljubljani zaposlen kot redni professor za področje poslovne ekonomije. Podiplomski študij je opravil na New School for Social Research, New York, ZDA in European University Institute, Firence, Italija. Aktiven je na področjih strateškega managementa, organizacije, inovativnosti, politike konkurenčnosti in institucionalne ekonomije. Vpleten je v mnoge mednarodne raziskovalne projekte s področja institucij v gospodarskem razvoju. Objavil je mnogo člankov v mednarodno priznanih revijah in napisal prispevke za knjige s področja poslovanja in razvoja managementa. V letih 2009-2013 je bil predsednik Sveta za znanost in tehnologijo Repbulike Slovenije. Je predstojnik Inštituta za socio-ekonomsko in poslovno evalvacijo na Ekonomski fakulteta v Ljubljani. Bil je ali je član večih nadzornih svetov podjetij in bank. Je izobraževalec članov nadzornih svetov ter predavatelj in član izpitne komisije za certifikat pri Združenju nadzornikov Slovenije, kjer je tudi vodja Programskega sveta. V letih 2009-2013 je bil predsednik Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Že več kot 20 let deluje na področju moderatorskega svetovanja in moderatorskega izobraževanja (“akcijskega učenja”) vrhnjih managerjev.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Managerski oziroma strateško-organizacijski proces
 • (Svetovalna dejavnost)
 • Odprti Inovacijski sistemi
 • (Raziskovalna dejavnost)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani